آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي پايان خردادماه است

خرم آباد - ايرنا - مديركل امور مالياتي لرستان گفت: آخرين مهلت ارائه الكترونيكي اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقيقي و صاحبان مشاغل حداكثر تا پايان خردادماه جاري است.

محمدرضا محمدي روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: موديان بايد از طريق سامانه عمليات الكترونيكي سازمان به نشاني www.tax.gov.ir براي اين مهم اقدام كنند.
وي اظهار داشت: موديان مي توانند براي ارائه اظهارنامه و پرداخت ماليات خود بدون مراجعه به واحدهاي مالياتي، اظهارنامه الكترونيكي را از اين سامانه دريافت كنند.
مديركل امور مالياتي لرستان افزود: پس از ارسال اظهارنامه مالياتي الكترونيكي، شماره رهگيري به صورت خودكار صادر مي شود لذا ارائه رونوشت كاغذي اظهارنامه به ادارات امور مالياتي ضروري نيست.
وي گفت: در نهايت، كد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، به عنوان رسيد تسليم اظهارنامه محسوب مي شود.
مديركل امور مالياتي لرستان با تاكيد بر اينكه بخش قابل توجهي از هزينه طرح هاي عمراني و شهرسازي از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي شود، اظهار داشت: سال گذشته از محل عوارض وصول شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده، بيش از 790 ميليارد ريال به طور مستقيم توسط اداره كل امور مالياتي به حساب شهرداري ها و دهياري هاي استان لرستان واريز شد.
وي افزود: از اين رقم حدود 610 ميليارد ريال به حساب شهرداري هاي استان واريز شده و بيش از 180 ميليارد ريال سهم دهياري هاي لرستان بوده كه اين اعتبار نقش موثري در عمران و آباداني روستاهاي استان داشته است.
7269/3022

سرخط اخبار استان‌ها