خنجر شاه عباس صفوی در معرض بازدید عموم قرار گرفت

اردبیل- ایرنا- 2 اثر نفیس دوره صفوی شامل خنجر شاه عباس صفوی و قرآن خطی متعلق به این دوره برای اولین بار در گنجینه شیخ صفی الدین اردبیلی در معرض دید عموم قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، نادر فلاحی سرپرست اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل روز شنبه گفت: خنجر شاه عباس صفوی منقوش به جمله «جهان منتظر توست یا مهدی (عج)» و قرآن نفیس خطی متعلق به دوره صفویه به گنجینه شیخ صفی الدین اردبیلی وقف شده اند.
وی با بیان اینكه این اقدام فرصتی برای آشنایی نسل جوان با تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم است، اضافه كرد: معرفی این برهه از تاریخ به ویژه برای نسل جوان اهمیت ویژه دارد.
او بیان كرد: جد خاندان صفوی، شیخ صفی الدین اردبیلی به حد مطلوب در كشور معرفی نشده و ضروری است در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشیم.
سرپرست اداره كل میراث فرهنگی استان اردبیل همچنین از مرمت 2 پل تاریخی هفت چشمه (یدی گوز كورپوسی) متعلق به دوره صفویه و پل نادری مربوط به دوره قاجاریه در اردبیل خبر داد.
فلاحی با ابراز امیدواری به پایان عملیات مرمت هر 2 پل تا دو هفته آینده اضافه كرد: برای مرمت پل تاریخی نادری 700 میلیون ریال و پل تاریخی هفت چشمه 350 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود.
پل یئدی گوز مربوط به دوره صفوی به طول 60 و عرض 3.10 متر می باشد و پل تاریخی نادری هم مربوط به دوره قاجار به طول 60 و عرض 5.10 متر است.
6016