سالانه 600 تا 650 مورد ابتلا به سرطان در ايلام ثبت مي شود

ايلام - ايرنا - معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و رئيس مركز بهداشت استان ايلام با بيان اينكه ميانگين ابتلا به سرطان حدود يك درصد جمعيت استان است، گفت: سالانه بين 600 تا 650 مورد ابتلا به سرطان و 300 مورد مرگ ناشي از سرطان در ايلام ثبت مي شود.

دكتر راضي ناصري فر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: شايع ترين انواع سرطان در كل جمعيت استان شامل سرطان پستان، معده، پوست، كلوركتال يا روده بزرگ و مري است.
وي يادآور شد: سرطان هاي پستان، روده بزرگ، پوست، مري و معده در بين زنان و سرطان هاي معده، پروستات، پوست، روده بزرگ و مري نيز در بين مردان به ترتيب داراي بيشترين شيوع هستند.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفت: از سال 96 غربالگري سرطان پستان براي تمامي زنان بالاي 30 سراسر استان ايلام و غربالگري سرطان روده بزرگ براي تمامي مردان و زنان بالاي 50 تا 69 شهرستان ايلام انجام مي شود.
دكتر ناصري فر با بيان اينكه اين غربالگري به صورت رايگان در تمامي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت انجام مي شود، افزود: بر اساس برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از امسال همزمان با سراسر كشور غربالگري سرطان سرويكس(دهانه رحم) نيز براي زنان ايلامي انجام مي شود.
وي تاكيد كرد: برخي از انواع سرطان هاي شايع از جمله سرطان پستان، دهانه رحم و روده بزرگ قابل پيشگيري هستند و در صورت تشخيص زودهنگام حدود 80 تا 90 مرگ و مير ناشي از آنها كاهش مي يابد به همين دليل در برنامه غربالگري وزارت بهداشت قرار گرفته اند.
وي در خصوص واكسن سرطان دهانه رحم نيز يادآور شد: واكسن اين سرطان وجود دارد اما بسيار گرانقيمت است و تنها توسط بخش خصوصي ارائه مي شود اما در برنامه سراسري غربالگري سرطان دهانه رحم قرار است اين واكسن براي گروه هاي پرخطر و افراد داراي علائم تزريق شود.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايلام با بيان اينكه تشخيص بيماري سرطان در مراحل ابتدايي باعث مي شود نتيجه درمان مطلوب تر و ميزان عود بيماري كم باشد، افزود: بايد راه هاي ساده تشخيص سرطان خصوصا سرطان سينه در مناطق محروم و كم برخوردار به مردم آموزش داده شود.
دكتر ناصري فر تاكيد كرد: روش زندگي، نحوه تغذيه و ورزش و فعاليت جسماني در بروز سرطان هاي مختلف تاثير دارد و خودآزمايي در زمينه سرطان پستان به تشخيص زودرس اين بيماري كمك مي كند.
وي يادآور شد: سالانه بيش از هفت هزار در كشور به سرطان مبتلا مي شوند و در حاليكه ميانگين سني ابتلا به سرطان در دنيا بين 55 تا 65 سال است اين ميانگين در ايران 45 تا 55 است و در مواردي ابتلا به سرطان در سنين پايين تر نيز ديده مي شود.
به گزارش ايرنا، بر اساس آمار سال 93 بيش از 635 نفر در اين استان به انواع مختلف سرطان مبتلا هستند كه از اين تعداد 338 مورد زنان و 297 مورد مردان هستند.
بر اساس اين آمار، شايعترين سرطان ها در اين استان در بين زنان سرطان سينه و در بين مردان سرطان معده است.
بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 95، استان ايلام با 580 هزار و 158 نفر معادل 73 صدم درصد جمعيت كل كشور رتبه آخر ميزان جمعيت را در ميان استان هاي كشور دارد.
6032/6034