شهرك صنعتي سامان كماكان با كم آبي مواجه است

شهركرد-ايرنا- مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي چهارمحال و بختياري از تداوم مشكل كمبود آب در شهرك هاي صنعتي سامان خبر داد.

عليرضا شفيع زاده روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: اگرچه مشكل آبرساني با تانكر به شهرك صنعتي سامان 1و2 با كف شكني چاه هاي موجود و همكاري شركت آب منطقه اي حل شد اما اين شهرك كماكان با كم آبي مواجه است.
وي افزود: بارندگي هاي اخير و تاخير كشاورزان در روشن كردن چاه هاي كشاورزي در سال جاري، كمك قابل توجهي به رفع كمبود آب شهرك هاي صنعتي كرد اما در صورت آغاز بكار چاه ها، اين مشكل در شهرك هاي صنعتي به خصوص سامان تشديد مي شود.
شفيع زاده درباره وضعيت ديگر شهرك ها اظهار كرد: سال گذشته از اوايل فروردين ماه شهرك هاي صنعتي شهركرد، فرخشهر، سامان ،گندمان، فرادنبه و سفيد دشت با مشكل كمبود آب مواجه شد كه با همكاري مسئولان، كف شكني و اضافه كردن برخي چاه ها، اين مشكل امسال تنها به شهرك صنعتي سامان 1و2 محدود شده است.
شفيع زاده در ادامه راهكار اين شركت براي حل مشكل كم آبي در شهرك هاي صنعتي را خريد چاه از كشاورزان، تسريع در اجراي طرح انتقال آب بن - بروجن و در بدترين شرايط آبرساني به صورت سيار و با تانكر عنوان كرد.
به گزارش ايرنا، هم اينك 25شهرك صنعتي در چهارمحال و بختياري وجود دارد كه 21 طرح، شرايط لازم براي واگذاري زمين به سرمايه گذاران و متقاضيان راه اندازي واحدهاي توليدي را احراز كرده است.
مشكل هرساله كمبود آب در شهرك هاي صنعتي اين استان بخصوص سامان 1و2در حالي است كه به گفته مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي ، چهارمحال و بختياري جزو معدود استان هاي تامين كننده تمامي زيرساخت هاي مخابراتي،آب، برق و گاز است.
شهرستان سامان در 20كيلومتري مركز چهارمحال و بختياري قرار دارد.
8125/2097