چرایی «قدرتمند نبودن زنان» در مدیریت ورزش ایران

تهران- ایرنا- «مهین فرهادی زاد» رییس كمیسیون ورزش و زنان كمیته ملی المپیك، گفت: ورزشكاران زن با اینكه در عرصه های قهرمانی افتخار آفرینی می كنند، اما در مدیریت ورزشی قدرتمند ظاهر نمی شوند. بخشی از این ضعف به زنان و بخش دیگری به مدیران مرد مربوط می شود.

فرهادی زاد در زمره فعالان با سابقه حوزه ورزش زنان كشور است كه علاوه بر ریاست یك دوره شورای همبستگی بازی های كشورهای اسلامی، سابقه مدیركلی تربیت بدنی دختران وزارت آموزش و پرورش را هم در پرونده خود دارد. از وی به عنوان نخستین دبیر فدراسیون زن ورزش ایران نیز یاد می شود.
وی روز جمعه در گفت وگو با ایرنا در خصوص «چرایی قدرتمند نبودن زنان در جایگاه مدیریت ورزش ایران»، اظهار داشت: حضور پر رنگ زنان در عرصه های رقابت و مدیریت ورزش انگیزه بخش است، گاهی ورزشكاران زن در عرصه های قهرمانی افتخار آفرینی می كنند، ولی در مدیریت ورزشی قدرتمند ظاهر نمی شوند.
این فعال با سابقه ورزش كشور، «وقت نگذاشتن» و «پیگیر نبودن» را عوامل ناكامی در عرصه مدیریت دانست و گفت: وقتی به زنان در جایگاه مدیریتی ورزشی مسئولیت می دهند، آنان هم باید آن را قبول و با جدیت برای آن وقت بگذارند.
وی افزود: البته قبل از هر چیزی باید عرصه و صحنه تجربه، برای مدیریت زنان فراهم شود، باید محلی برای بروز و نمایش توانمندی های «زن ورزشكار مدیر» وجود داشته باشد. مدیرانی در راس باید در كنار مسئولیت، اختیار هم به زنان بدهند تا آن ها در تصمیم سازی ها سهمیم شوند.

** در واگذاری پست به زنان اطمینان كنند
وی تصریح كرد كه مدیران مجموعه در عین حال باید به زنان در واگذاری آن پست «اطمینان» كنند كه البته این دو لازم و ملزوم یكدیگرند.
استاد دانشگاه تربیت بدنی دانشگاه الزهرا گفت: «بارها دیده شده رئیس مجموعه ای بدون هیچ قید و شرط به فردی از جنس خود مسئولیت تام می دهد و حتی اگر در جایی هم نتوانست موفق عمل كند، در مقایسه با زنان كمتر مواخذه می شود.»
فرهادی زاد پیشنهاد كرد كه برای حضور قدرتمند زنان در جایگاه مدیریتی باید به زنان در بخش مالی امتیازهایی لحاظ شود تا در حیطه مسئولیتی بتوانند مسیر را با موفقیت دنبال كنند.

** از مداخله كردن در حوزه مدیریت زنان پرهیز شود
رئیس كمیسیون زنان كمیته ملی المپیك گفت: در فرآیند مدیریت، هم باید به زنان كمك و هم از مداخله كردن در كارشان پرهیز كرد، اختیار و مسئولیت باید یكجا به مدیران زن داده شود، مسئولیت داشتن و اختیار نداشتن موضوعی پر ابهام است.
نایب رئیس پیشین فدراسیون های قایقرانی و تیراندازی با تاكید بر این كه در مدیریت ورزش از زنان و مردان توانمند استفاده نمی شود و باید به آن پرداخت، افزود: برای توسعه ورزش كشور باید به جوانان هم «اعتماد» كرد، زیرا آنها با تصمیم گیری های شجاعانه راه موفقیت را كوتاهتر می كنند.

** كمیسیون ورزش و زنان دخالتی در امور فدراسیون ها ندارد
فرهادی زاد با اشاره به نقش و اهمیت كمیسیون ورزش و زنان كمیته ملی المپیك، گفت: این كمیسیون با تركیب 9 نفر از فعالان زن دستگاه های مختلف و با نگاه مشورتی به تصمیم گیری و تصمیم سازی های حوزه ورزش زنان كمك می كند.
وی نقش این كمیسیون، در دوره مدیریت جدید كمیته ملی المپیك را فرابخشی دانست و یادآور شد: در واقع با مشورت گرفتن از سایر كمیسیون ها در این نهاد ورزشی تلاش می كنیم تا نقش قویتری در تصمیم گیرهای توسعه ای ورزش زنان اعمال كنیم.
عضو پیشین هیات اجرایی كمیته ملی المپیك رویكرد اصلی این كمیسیون را فرهنگی و اجتماعی عنوان كرد و اظهار داشت: اشاعه فرهنگ و آموزه های اخلاق اسلامی در بین ورزشكارانی كه به عنوان زن ایرانی مسلمان در میدان های جهانی افتخار آفرینی می كنند، بدون تردید نه تنها افكار عمومی جهان را متاثر، بلكه مسیر را برای كسب پست های مختلف مدیریتی هموار می سازد.
وی درباره برنامه های این كمیسیون برای حضور موفق زنان در بازی های آسیایی اظهار داشت: چند برنامه مهم در دستور كار قرار گرفته است كه در نخستین جلسه این كمیسیون مطرح و تصمیم گیری می شود، البته كمیسیون دخالتی در امور فدراسیون ها ندارد و نقش مشورتی آن در راستای بهتر شدن مسیر توسعه ورزش كشور است.

** فدراسیون ها آئین نامه كسب كرسی زنان در مجامع جهانی را تشریح كنند
رئیس كمیسیون ورزش و زنان درباره افزایش كرسی زنان در مجامع بین المللی ورزشی گفت: یكی از راه های كسب كرسی های بین المللی قید و بندهایی در خصوص حضور زنان در آئین نامه های فدراسیون های ورزشی است تا آنها از اهمیت احراز این پست ها آگاه شوند.
فرهادی زاد افزود: اگر زنان ما به دنبال عضویت در مجامع بین المللی هستند، باید بدانند كه داشتن مدیریت قوی در عرصه داخلی از شرایط مهم عضویت است.
ورزشی**9250**1597**1368

سرخط اخبار ورزش