برخي گروه هاي سياسي رقابت و دشمني را خلط كردند

تهران- ايرنا- «ابوالفضل شكوري» عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، گفت: در جامعه ما برخي گروه ها «رقابت» و «دشمني» را خلط كرده اند و به اسم رقابت سياسي، با دولت دشمني سياسي مي كنند.

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در مورد هدف برخي جريان ها از القاي ناكارآمدي دولت و ايجاد نااميدي در مردم گفت: من هم در برخي از امور، دولت را موفق نمي دانم، اما انتقاد سازنده مي كنم تا تقويت شده و بر مشكلات پيروز شود. اين فرق مي كند با اينكه بياييم چوب لاي چرخ دولت بگذاريم.
استاد علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس افزود: ضرر دشمني دولت به ملت بر مي گردد، چون مجاري امور مردم، همان مجاري در دست دولت است. تقويت دولت و تذكر دلسوزانه اشتباهات باعث حل مشكلات مردم مي شود، اما اگر به بهانه انتقاد، مردم را از دولت ناراضي كنيم و شكاف دولت – ملت به وجود بياوريم، پيامدهاي منفي آن متوجه حاكميت جمهوري اسلامي و مردم خواهد شد. ناكارآمدي دولت در انجام وظايفش موجب ضربه به نظام مي شود.
شكوري خاطرنشان كرد: هدف منتقدان دولت، بظاهر، انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري است، در حالي كه به ملت ضربه مي زنند؛ در شرايطي كه همه انتظار دارند ميان گروه ها وحدت وجود داشته باشد و رهبر معظم انقلاب به تازگي گفته اند كه كشور را دو قطبي نكنيد. مخصوصا اينكه «دوقطبي برجام» را برجسته كردند. آنطور كه فهميدم، منظور رهبري اين است كه دوقطبي سازي كشور بر مبناي برجام و تضعيف دولت، يك نوع خيانت به نظام است.
عضو انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها گفت: دوقطبي سازي و القاي نااميدي، ملت را مايوس مي كند و برجسته كردن ناكامي ها، سياه نمايي است. دشمن با آگاهي از اينكه در داخل وحدت و همدلي نداريم، «تيغش را تيزتر مي كند»، لذا بايد از منافع زودگذر شخصي، جناحي و حزبي خودمان به نفع نظام جمهوري اسلامي بگذريم.
شكوري افزود: برجام ما را از زير فصل هفتم سازمان ملل بيرون آورد. به عراق صدام به چه دليل حمله شد و كسي هم مانع نشد؟ دليلش زير فصل هفتم قرار گرفتن و اجماع جهاني عليه آن كشور بود. بيرون آوردن ايران ازفصل هفتم كار بزرگي بود كه با برجام انجام شد. در آن زمان، نفت ما تحريم بود و انتقال دلار و ارز به هيچ وجه به طور مستقيم ممكن نبود.
وي در مورد همسويي برخي جريانات سياسي با رسانه هاي ضدانقلاب عليه دولت، گفت: اين همسويي تصادفي است؛ مثلا ترامپ و نتانياهو اين همه عليه برجام مخالفت مي كنند و در داخل هم كساني هستند كه مشابه اين حرف ها را مي زنند.
شكوري تصريح كرد: وحدت بايد حول قانون اساسي، منافع ملي با رهنمودهاي اخير رهبري و پرهيز از دوقطبي سازي كشورو تزريق نكردن ياس و نااميدي شكل بگيرد و بايد نشاط، كارآمدي و همگرايي را به بدنه جامعه تزريق كنيم تا ما را از بحران هاي احتمالي نجات دهد.
سيام**3202 /1449**1368