۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۵
کد خبر 82930333
۰ نفر
دانشگاه هاي كارآفرين براي جامعه مفيدند

سمنان- ايرنا- دانشگاه ها به عنوان مهد آموزش و پژوهش در دوره كنوني بايد به سمت رسالت خطير كارآفريني حركت كنند و فقط با اين رويكرد براي جامعه مفيد خواهند بود.

به گزارش ايرنا، با شكل گيري انقلاب اسلامي توجه ويژه اي به جايگاه علم و دانشگاه شد و دانشگاه هاي كشور طي چند دهه رشد چند برابري داشتند و اكنون به رويكرد تازه اي براي كارآيي بيشتر نيازمندند.
دانشگاه نسل اول كشور را دانشگاه هاي آموزش‌ محور و دانشگاه هاي نسل دوم را پژوهش‌ محور مي دانند و دوره كنوني با رشد جمعيت جوان و مشكل ايجاد اشتغال براي آنان، دانشگاه هاي كشور را ملزم به حركت به سمت كارآفريني مي دانند.
بخشي از كارآفريني دانشگاه ها در مسير كمك به ايده پردازي براي ايجاد فضاي كسب و كار و از سوي ديگر كمك به صنعت براي روزآمدكردن روش هاي علمي توليد، رفع مشكلات و نوين سازي حركت صنعت به سمت پيشرفت است.
استان سمنان با بيش از 40 دانشگاه و موسسه آموزش عالي و بيش از 110 هزار دانشجو داراي بالاترين نسبت دانشجو به جمعيت به ميزان يك به 9 است و با وجود جمعيت 22 درصدي جوانان در كل استان، نيازمند رويكرد مناسب دانشگاه ها به سمت كارآفريني و حركت مفيدتر براي جامعه است.
سرپرست دانشگاه سمنان روز چهارشنبه در حاشيه بازديد از ايرنا سمنان و نشست خبري با خبرنگاران اين رسانه ملي، بر ارتباط نزديك تر دانشگاه و صنعت در اين استان تاكيد كرد و گفت: حركت دانشگاه ها به سمت كارآفريني نياز اصلي براي حركت مفيد دانشگاه هاست.
مسعود نصيري زرندي افزود: بخشي از فاصله صنعت و دانشگاه نتيجه بي‌توجهي دانشگاهيان به نيازهاي بخش صنعت است، گاهي استادان دانشگاه نمي توانند با راهنمايي پايان نامه ها و ارايه كتابچه به حل مشكلات صنعت كمك كنند و صنعتگران از دانشگاهيان انتظار حل مشكلاتشان را دارند.
وي خاطرنشان كرد: آيين نامه هاي ارتقاي جايگاه علمي استادان در وزارت علوم و تحقيقات بايد به گونه اي شود كه استادان به جاي ارايه مقاله به سمت رفع مشكلات صنعت گرايش يابند.
وي با اشاره به اين كه شكل ارتقاي استادان دانشگاهي در شرايط كنوني به صورت ارايه مقاله است و دانشگاه و صنعت جداگانه هر كدام به مسايل خود مشغول هستند، افزود: اين آيين نامه هاي بالادستي از سوي وزارتخانه در حال اصلاح و بازنگري است.
وي با تاكيد بر اين كه دانشگاه بدون حركت به سمت رفع مشكلات جامعه محكوم به شكست است و خروجي مطلوب ندارد، تاكيد كرد: در كشور رويكرد بخش هاي مختلف به سمت اعتماد به جوانان پژوهشگر دانشگاهي است كه پاسخگوي نيازهاي جامعه است.
سرپرست دانشگاه سمنان تصريح كرد: اصل ماموريت‌گرا كردن دانشگاه براي ارايه ايده به منظور كارآفريني جوانان بهترين شكل دانشگاه ها در شرايط كنوني كشور است.
نصيري يادآور شد: دانشگاهِ بدون ماموريت نمي تواند به كار جامعه بيايد و مشكلي از مردم حل كند، اعتماد مردم به جامعه و ارتباط دانشگاه با صنعت در صورتي تقويت مي شود كه استادان دانشگاه مشكلي از مردم و صنعت حل كنند.
وي ادامه داد: دوران آموزش مربوط به نسل اول دانشگاه ها بود، ولي اكنون دانشگاه ها با عبور از مرحله پژوهش، به مرحله اي رسيده اند كه بايد به وسيله تحقيقات به حل مشكلات كشور بپردازند.
وي با اشاره به پديده اي مانند فرونشست زمين و ضرورت بهينه سازي مصرف آب به عنوان پديده هاي نيازمند مطالعه، گفت: دانشگاه جايگاه اصلي بررسي علمي و پژوهشي اين مسايل است، دانشگاه ها اكنون بايد پاسخگوي پژوهش هاي تقاضامحور باشند كه جامعه مطالبه‌گر اصلي آن است.
وي با بيان اينكه امام خميني(ره) دانشگاه را مبدا توسعه مي دانست و در دنياي امروز هم هيچ كشور پيشرفته را بدون توسعه يافتگي بر مبناي دانشگاه نمي توان سراغ گرفت ،بيان كرد: دانشگاه قدرتمند، پژوهش‌محور، فناور و كارآفرين اساس حركت كشورها به سمت توسعه است.
وي با بيان اين كه دانشگاه بايد به بطن جامعه و در بين مردم بازگردد، بيان داشت: اعتماد جامعه و مردم به دانشگاه در گرو مفيدبودن دانشگاه براي آنان است.
نصيري، كارآفرين بودن دانشگاه را خط مشي جديد دانشگاه سمنان دانست و گفت: كارآفرين بودن دانشگاه نيازمند درآمدزايي مناسب است، اگر دانشگاه داراي درآمد باشد، مي تواند براي پژوهش نيز هزينه كند تا به كارآفريني ختم شود.
سرپرست دانشگاه سمنان با بيان اين كه پژوهش گام به گام نتيجه مي دهد و بايد به سمت دانشگاه پژوهش‌محور حركت كنيم، تاكيد كرد: اعتماد به جوانان دانشمند براي حل مشكلات كشور از راه پژوهش مي تواند راهگشاي بسياري از مسايل كشور و جامعه باشد.
دانشگاه سمنان بيش از 12 هزار دانشجو دارد كه پنج هزار دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي، هفت هزار دانشجو در مقطع كارشناسي و بقيه در مقطع كارداني تحصيل مي‌كنند.
6103/6026