ساخت بيمارستان در مناطق كم برخوردار مشهد تسهيلات ويژه گرفت

مشهد- ايرنا- شوراي اسلامي شهر مشهد با دادن تخفيفات ويژه افزايش تراكم براي ساخت بيمارستان دولتي و خصوصي در مناطق كم برخوردار (3 ،4 و 5 درآمدي) موافقت كرد.

به گزارش ايرنا در نشست علني شوراي اسلامي مشهد كه روز دوشنبه برگزار شد نظريه كميسيون برنامه و بودجه شورا با موضوع بازنگري در محاسبه بهاي خدمات افزايش تراكم كاربري هاي درماني و بهداشتي بررسي و مصوب شد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر مشهد در اين خصوص اظهار كرد: اين لايحه با نگاه و رويكرد گسترش مراكز درماني در مناطق كم برخوردار و دور از هسته مركزي شهر تصويب مي شود.
بتول گندمي افزود: شهرداري مكلف است در كاربري هاي بهداشتي و درماني در حوزه هاي 3، 4 و 5 درآمدي، حقوق خود از تراكم را كاهش دهد تا امكان ساخت بيمارستان خصوصي در مناطقي كه از لحاظ بيمارستان دچار مشكل هستند، فراهم شود.
وي ادامه داد: بر اساس اين مصوبه به جاي دريافت 27 تا 45 'پي' (قيمت منطقه اي) براي ساخت و ساز بيمارستان 15 'پي' براي پروانه ساخت دريافت مي شود.
گندمي تاكيد كرد: بايد پزشكان را به ساخت بيمارستان و مراكز درماني در مناطق كم برخوردار شهر تشويق كنيم.

*كمبود 173 مركز بهداشتي، درماني در مشهد
عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر مشهد نيز در اين خصوص گفت: اكنون شهر مشهد با كمبود 173 مركز بهداشتي، درماني مواجه است.
عليرضا شهرياري با تاكيد بر تلاش براي توسعه مراكز درماني، افزود: ساخت بيمارستان حداقل پنج سال طول مي كشد ولي مراكز درماني در اسرع وقت مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
همچنين در اين جلسه طرح دو فوريتي با موضوع مصاديق عوارض صدور پروانه ساختماني و بيمه كارگران ساختماني و نظريه تسهيل صدور پروانه هاي ساختماني نيز مصوب شد.
همچنين در اين جلسه از تعدادي از فعالان قرآني مشهد تقدير شد.
7505/5132