شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت 2500 محصول وارد بازار كردند

تهران- ايرنا- مديركل دفتر توسعه فناوري سلامت معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت تعداد شركت هاي دانش بنيان داراي محصول در حوزه سلامت را حدود 450 شركت اعلام كرد و گفت: اين شركت ها حدود 2500 محصول دانش بنيان را وارد بازار داخل كشور كرده اند.

دكتر حسين وطن پور روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: تجهيزات، دارو و محصولات بايولوژيك از جمله محصولات حوزه سلامت است كه توسط اين شركت ها وارد بازار داخل كشور شده است.
وي، تعداد شركت هاي دانش بنيان به ثبت رسيده در كشور را 3 هزار و 170 شركت اعلام كرد و گفت: از اين تعداد 920 شركت در عرصه هاي مختلف حوزه سلامت فعاليت دارند و از مييان آنها، حدود 450 شركت دانش بنيان محصولي را وارد بازار كردند.
وطن پور بيان داشت: شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت در زمينه هايي مانند دارو، تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي، كيت هاي تشخيصي، گياهان دارويي و همچنين مهندسي بافت، ليزر و ژن تراپي فعاليت مي كنند.

** بيش از 70 ميليون دلار ارزش صادرات شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت كشور
وي با اشاره به اينكه از بين 450 شركت دانش بنيان، 52 شركت اقدام به صادرات محصولات خود كردند، گفت: ارزش صادرات شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت در سال گذشته به بيش از 70 ميليون دلار رسيد.
مديركل دفتر توسعه فناوري سلامت با بيان اين كه شركت هاي دانش بنيان ايراني همچنين در زمينه صادرات دانش هم اقدام كرده اند، درآمدهاي اين شركت ها را رو به افزايش دانست و گفت: پيش بيني مي شود در سال جاري درآمد اين شركت ها رشد چشمگيري داشته و بيشتر از سال گذشته باشد.
وطن پور با اشاره به افزايش تمايل شركت هاي دانش بنيان فعال در حوزه سلامت به صادرات، از احتمال رشد صادرات محصولات اين شركت ها در سال هاي آتي خبر داد و تصريح كرد: افزايش صادرات شركت هاي دانش بنيان يكي از اولويت هاي ما است و مشوق هايي براي ساير شركت هاي دانش بنيان داراي محصول در نظر گرفته شده تا آنان هم به صدور توليدات خود ترغيب شوند.
وطن پور حضور در نمايشگاه هاي خارجي و همراهي در سفرهاي خارجي وزير بهداشت را از جمله اقدامات مورد نظر براي توسعه صادرات توليدات شركت هاي دانش بنيان اعلام كرد و گفت: اين شركت ها در نمايشگاه هاي خارج از كشور حضور مي يابند تا بتوانند در عرصه بازارهاي بين المللي هم جايگاه مناسبي را بدست آورند.
مديركل دفتر توسعه فناوري سلامت معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت بيان داشت: در اين راستا تعدادي از شركت هاي دانش بنيان در شش ماه اول سال جاري در نمايشگاهي در آلمان حضور خواهند يافت.
علمي ** 1201 **2017