خانواده 1500 زنداني در مشهد تحت پوشش حمايتي قرار دارند

مشهد- ايرنا- مديرعامل انجمن حمايت از خانواده زندانيان مشهد گفت: خانواده هزار و 500 نفر از زندانيان اين شهر با هدف كاهش آسيبهاي اجتماعي و تامين نيازهاي معيشتي زير پوشش حمايت اين انجمن قرار دارند.

هوشنگ شريف نژاد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا به مناسبت 'روز ملي حمايت از خانواده زندانيان' افزود: از اين تعداد 300 خانواده از كمك هزينه معيشتي و مستمري ماهانه بهره مند شده اند و بقيه نيز كه داراي شغل و مسكن هستند و يا زير پوشش كميته امداد قرار دارند نيز از كمكهاي موردي و غيرمستقيم مانند سبد كالا و دوره هاي آموزشي بهره مند مي برند.
وي حرفه آموزي و ايجاد اشتغال براي زندانيان و خانواده آنان را از مهمترين فعاليتهاي انجمن حمايت از خانواده زندانيان مشهد اعلام و بيان كرد: پرداخت وام خوداشتغالي از طريق اين نهاد و برگزاري دوره هاي آموزشي گليم بافي، بافت تابلو فرش، آرايش و پيرايش، خياطي و گلدوزي با همكاري اداره كل فني و حرفه اي و با هدف تامين معيشت خانواده زندانيان از ديگر اقدامات مهم است.
مديرعامل انجمن حمايت از خانواده زندانيان مشهد ادامه داد: همچنين اين حرفه آموزان براي دريافت وام اشتغال در بخش توليدات خانگي به اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي و كميته امداد معرفي مي شوند.
وي به برگزاري دوره هاي آموزشي مهارتهاي زندگي براي خانواده زندانيان نيز اشاره و بيان كرد: آموزش پيشگيري از طلاق و مفاسد اخلاقي، تربيت فرزندان و مشاوره هاي فردي و گروهي و دعوت از كارشناسان خبره براي سخنراني و پرداخت كارت هديه به حاضران در اين دوره ها از ديگر اقدامات بوده است.
شريف نژاد گفت: پارسال انجمن حمايت از خانواده زندانيان مشهد 200 جلسه مشاوره فردي به منظور پيشگيري از طلاق براي خانواده زندانيان ترتيب داد و در مجموع يك ميليارد و 350 ميليون ريال براي برگزاري دوره هاي آموزشي، سخنرانيها و تامين كارت هديه هزينه كرد.

*11 ميليارد ريال كمك به خانواده ها
مديرعامل انجمن حمايت از خانواده زندانيان مشهد افزود: هزينه هاي اين سازمان مردم نهاد از طريق كمكهاي مردمي و خيرين تامين شده و پارسال 11 ميليارد ريال در قالب كمكهاي نقدي و غير نقدي بين هزار و 500 خانواده تحت پوشش توزيع شد.
وي ادامه داد: همچنين سال گذشته چهار ميليارد و 310 ميليون ريال براي پرداخت كمك هزينه معيشتي، يك ميليارد و 70 ميليون ريال براي تامين سبد كالا و دو ميليارد و 480 ميليون ريال براي آزادي زندانيان با ديون 40 تا 50 ميليون ريال توسط اين نهاد خيريه به خانواده هاي زير پوشش پرداخت شد.
او گفت: وام خود اشتغالي، تعمير بناي منازل مددجويان، توزيع لوازم منزل، تهيه جهيزيه، دوره هاي آموزش فني و حرفه اي و كمك نقدي به خانواده هاي داراي فرزندان معلول و يا خانواده هايي كه پدر و مادر زنداني دارند از ديگر موارد هزينه كردهاي محدودتر اين انجمن درسال 96 است.
پنجم خرداد ماه به پيشنهاد سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور و بر اساس تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان 'روز ملي حمايت از خانواده زندانيان' يا 'روز نسيم مهر' نامگذاري شده است.
3221/1858