مركز حافظ شناسي در پيشاور پاكستان راه اندازي مي شود

اسلام آباد-ايرنا- مسئول خانه فرهنگ ايران در پيشاور پاكستان و رئيس دانشگاه بانوان 'بي نظير بوتو' پيشاور براي راه‌اندازي «گوشه حافظ» (مركز حافظ شناسي )در اين دانشگاه توافق كردند.

گوشه در اصطلاح ادبي و فرهنگي پاكستان، ايجاد مركز يا كرسي ويژه با هدف معرفي بيشترشخصيت بزرگ ادبي و فرهنگي در يكي از دانشگاه ها و يا نهادهاي فرهنگي است.
به گزارش پنجشنبه شب ايرنا، در ديدار 'عباس فاموري' وابسته فرهنگي و مسئول خانه فرهنگ ايران در پيشاور با 'رضيه سلطانه' رئيس دانشگاه بانوان پيشاور درباره گسترش زبان فارسي و امضاء تفاهم نامه همكاري توسعه روابط علمي فرهنگي و ايجاد گوشه حافظ در كتابخانه مركزي دانشگاه تبادل نظر و گفت و گو شد.
در اين ديدار كه با هدف گسترش روابط فرهنگي دوجانبه برگزار شد، دو طرف همچنين در خصوص تبادل هيات علمي و برقراري ارتباط علمي دانشگاه بي نظير بوتو با دانشگاه الزهراء تهران تبادل نظر كردند.
وابسته فرهنگي ايران در پيشاور در اين ديدار با تبيين مشتركات فرهنگي دو كشور و تشريح پيشرفت هاي علمي و آموزشي جمهوري اسلامي، گفت:زمينه هاي مناسب براي توسعه و گسترش روابط علمي و فرهنگي، دانشگاهي و تبادل استاد و دانشجو و بورسيه با مراكز علمي دانشگاهي ايران فراهم شده است.
وي ادامه داد:پيشنهاد مي شود كه در جهت معرفي فرهنگ و مفاخر علمي ادبي ايران، گوشه حافظ در دانشگاه بانوان شهر پيشاور پاكستان ايجاد شده و همكاري دوجانبه در قالب تفاهم نامه گسترش يابد.
سلطانه رئيس دانشگاه بانوان بي نظير بوتو پاكستان نيز در اين ديدار، تعميق و گسترش روابط علمي - فرهنگي دانشگاه بانوان پيشاور با دانشگاه الزهراء تهران و امضاي تفاهم نامه دانشگاه و خانه فرهنگ را خواستار شد.
وي گفت:به دليل همكاري مستمر و خانه فرهنگ ايران در پيشاور و تامين استاد براي تدريس متون فارسي در دانشكده ادبيات اردو، از ايجاد گوشه حافظ در كتابخانه مركزي اين دانشگاه پس از امضاي تفاهم نامه اعلام آمادگي كرده و با اجرايي شدن اين مهم موافقيم.
در پايان اين ديدار مقرر شد كه متن تفاهم نامه همكاري دوجانبه از سوي خانه فرهنگ ايران در پيشاور تهيه شده و به دانشگاه ارائه شود تا پس از طي روال قانوني و پيش از پايان ماه رمضان امضاء شود.
به گزارش ايرنا، رشته هاي علوم اسلامي، فيزيك، قضا، علوم سياسي، روانشناسي، شيمي و بيوشيمي، آمار، علوم مديريت، رياضيات، زبان و ادبيات اردو،علوم اقتصادي و هنر و معماري، علوم كامپيوتر و زبان و ادبيان انگليسي در دانشگاه بانوان بي نظير بوتو پيشاور تدريس مي شود.
اين دانشگاه از دانشگاه هاي مشهور پاكستان است.
پيشتر نيز 'گوشه حافظ شيرازي' با هدف معرفي بيشتر اين شاعر پرآوازه ايراني و جهان اسلام به علاقه مندان پاكستاني، در بنياد ملي كتاب پاكستان راه اندازي شده است.
گوشه سعدي شيرازي نيز در مركز مطالعات پاكستان دانشگاه پيشاور ايجاد شده است.
شبد**آساق**6125**1010