اتهامات مراكش علیه ایران برای خوشایند طرف های ثالث است

تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:اصرار مقامات مراكشی به تكرار ادعاهای كذب خود برای قطع روابط دیپلماتیك با ایران و مطرح كردن مكرر اتهامات بی پایه و اساس علیه كشورمان صرفا اقدامی برای خوشایند برخی طرف های ثالث است.

به گزارش ایرنا از مركز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه بهرام قاسمی با اشاره به اظهارات جدید وزیر امور خارجه مراكش در مصاحبه با فاكس نیوز آمریكا، ضمن رد ادعاهای مطرح شده در این مصاحبه گفت: وزیر امور خارجه مراكش خود به خوبی می داند اتهاماتی كه به ناروا، روا می دارد به تمامی نادرست، كذب و بر پایه موهومات و قصه نویسی های دیگرانی است كه صرفا بر مبنای منافع نامشروع خود دست به این گونه تحریكات می زنند و كاری با منافع واقعی مردم آن كشور ندارند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح كرد: تكرار این اتهامات و اصرار بر آنها نیز تلاشی بی ثمر و در نهایت به زیان كشورهای اسلامی است.
اوایل اردیبهشت ماه امسال «ناصر بوریطه» وزیر امور خارجه مغرب با ادعای این كه ایران از طریق حزب الله لبنان از جبهه پولیساریو حمایت می كند، اعلام كرد كه رباط روابط خود را با تهران قطع كرد.از همان روزهای نخست برخی رسانه ها و تحلیلگران این اقدام مراكش را متاثر از فشارهای آمریكا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی عنوان كردند.
سیام**2021** 1418