مدارس، بهترین مكان  پیشگیری از آسیب هاست

یزد - ایرنا - امام جمعه مهریز گفت: مدارس، بهترین مكان پیشگیری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی است و فرهنگیان، نقش اساسی در این زمینهبدر عهده دارند.

حجت الاسلام عبدالرضا محی الدینی روز سه شنبه در كمیته پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌ آموزان مهریز افزود: بررسی‌ های صورت گرفته نشانگر این واقعیت است كه مدارس مناسب ‌ترین مكان برای اجرای برنامه‌ های پیشگیری از ناهنجاری ها هستند.
وی ادامه داد: مدرسه به عنوان مهمترین پایگاه و كانون حیات اجتماعی فرهنگی در جامعه تلقی می‌شود كه با ارائه آموزش در زمینه‌های گوناگون قادر است نوجوانان را برای زندگی در عصر حاضر كه با رنگین كمانی از رفتارهای پرخطر مواجه هستند، آماده و آنها را در برابر رفتارهای پرخطر مقاوم و ایمن كند.
همچنین فرماندار مهریز از اجرای طرح پیشگیری از آسیب ‌های اجتماعی در مدارس خبر داد و گفت: مدارس باید كانون تمركز سرمایه‌گذاری‌ برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرند تا در نهایت با اجرای طرح‌های مراقبتی مدرسه به عنوان قطب پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معرفی شوند.
سید محمد رستگاری افزود: دشمنان با برنامه های فرهنگی به دنبال تضعیف ارزش ها و ترویج فساد در جامعه هستند، فرهنگیان در مدارس نسبت به ارائه آموزش های مناسب به نسل جوان اقدام كنند.
در این نشست مقرر شد كمیته‌ پیشگیری، كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان در مدارس مهریز اجرا و از ظرفیت، امكانات و برنامه‌های آموزشی در حوزه پیشگیری استفاده شود تا در آن مهارت‌های حل مساله، تصمیم گیری، تفكر انتقادی، كنترل هیجان و آشنایی با رفتار‌های پرخطر به دانش آموزان ارائه شود.
مهریز 9 هزار دانش آموز و 100 مدرسه دارد.
مركز شهرستان 50 هزار نفری مهریز در 30 كیلومتری جنوب شهر یزد قرار دارد.
7536/ 2047/