كنترل كالاها در مرز با تعامل مناطق آزاد و گمرك انجام می شود

تهران- ایرنا- دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به یكپارچه شدن سامانه گمرك ایران و گمرك مناطق آزاد اشاره كرد و گفت: از این پس، كنترل كالاها در مبادی ورودی و خروجی با تعامل و همكاری سازمان های مناطق آزاد و گمرك ایران انجام می شود.

«مرتضی بانك» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق توافق انجام شده میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد كشور و گمرك ایران، فرآیند ورود و خروج كالا در این مناطق در سامانه ثبت و ضبط می شود.
وی گفت: مناطق آزاد در دولت دوازدهم همكاری با همه دستگاه ها و نهادها را در دستور كار قرار داده و مكلف به انجام تعهدات هستند.
بانك، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه صادرات كالای تولیدی و صادرات مجدد، جذب سرمایه گذاری خارجی، گسترش فعالیت شركت های دانش بنیان و فناور و حمایت از تولید كالای ایرانی با رویكرد صادرات و ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری را از اهداف مهم و اولویت دار مناطق آزاد در دولت دوازدهم برشمرد.
وی تاكید كرد: مجموعه دبیرخانه شورایعالی مناطق و سازمان های مناطق آزاد، مبنای ورود و خروج كالا را بر نظارت و شفاف سازی قرار داده و همه فرآیندهای قانونی ورود و خروج كالا در این مناطق تحت نظارت گمرك ایران انجام می شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: همانگونه كه رئیس كل گمرك ایران نیز اعلام كرد، با وجود نظارت ها و حضور گمرك در مبادی ورودی و خروجی، مفهوم قاچاق از مناطق آزاد بی معنا خواهد بود.
مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: وقتی فرضیه ای از شروع، پایه نادرست داشته باشد، نتیجه تحلیل های آن نیز اشتباه خواهد بود؛ فرضیه قاچاق از مناطق آزاد نیز از ابتدا نادرست بود؛ حتی رئیس كل گمرك نیز دیروز در تائید این مطلب، اعلام كرد كه از مبادی رسمی و مناطق آزاد، كالایی قاچاق نمی شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ایجاد رقابت اقتصادی را نیازمند سلامت و شفافیت دانست و افزود: مفهوم منطقه آزاد یعنی فعالیتی مبتنی بر رقابت اقتصادی كه اگر خوب شكل بگیرد، برای سایر بخش ها نیز الگو خواهد بود.
به گزارش ایرنا، اكنون ایران هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل كیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماكو و 64 منطقه ویژه اقتصادی دارد و لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید نیز از سوی دولت به مجلس ارایه شده كه مراحل پایانی بررسی این پیشنهاد در مجلس در حال انجام است.
اقتصام **1070**2023