ساخت بافت هاي بيولوژيكي پيچيده با چاپگر 3بعدي جديد

تهران- ايرنا- مهندسان آمريكايي با هدايت يك محقق ايراني يك پرينتر خاص سه بعدي براي ساخت مواد زيستي پيچيده از مواد مختلف ابداع كردند.

به گزارش روز سه شنبه گروه علمي ايرنا از پايگاه اينترنتي ساينس ديلي، اين پيشرفت مي تواند گامي در جهت چاپ بافت هاي مصنوعي پيچيده مورد تقاضا براي استفاده در پيوندها و ساير جراحي ها باشد.
علي خادم حسيني از دانشكده مهندسي UCLA Samueli در آمريكا كه هدايت اين مطالعه را بر عهده داشت، گفت: بافت ها ساختارهاي فوق العاده پيچيده اي هستند، بنابراين براي مهندسي نسخه هاي مصنوعي از اين بافت ها كه عملكرد درستي داشته باشند، بايد پيچيدگي آنها را نيز ايجاد كنيم.
در روش جديد مورد استفاده محققان، از يك فرايند مبتني بر نور به نام استريوليتوگرافي و از يك چاپگر سفارشي كه توسط خادم حسيني طراحي شده و داراي دو جزء كليدي است ، استفاده شد.
جزء اول اين چاپگر، يك تراشه سفارشي microfluidic - يك سكوي كوچك مسطح به اندازه تراشه يك رايانه - با ورودي هاي متعدد است كه هر كدام يك ماده متفاوت را چاپ مي كنند.
جزء دوم يك ميكروآينه ديجيتال است؛ مجموعه اي بيش از يك ميليون آينه كوچك كه هركدام به طور مستقل حركت مي كنند.
محققان همچنين از انواع مختلف هيدروژل ها استفاده كردند - اين مواد بعد از عبور از چاپگر داربست هايي را براي رشد بافت به وجود مي آورند.
ميكروآينه ها نيز نور را بر سطح چاپگر هدايت مي كنند و مناطق روشن شده نمايانگر طرح شيي سه بعدي در حال چاپ است.
محققان ابتدا از اين رويه براي ساخت اشكال ساده مانند اهرام استفاده كردند اما بعد ساختارهاي سه بعدي پيچيده اي ساختند كه شبيه قسمت هايي از بافت عضله و بافت همبند اسكلت عضلاني هستند. آنها همچنين اشكالي را شبيه تومورهاي داراي شبكه هاي عروق خوني چاپ كردند كه مي توانند به عنوان مدل بيولوژيكي براي مطالعه سرطان ها مورد استفاده قرار گيرند.
محققان براي آزمايش اين ساختارهاي چاپ شده، آنها را به موش ها پيوند زدند و مشاهده كردند كه بدن موش ها اين پيوندها را پس نزدند.
اين مطالعه در نشريه Advanced Materials منتشر شده است.
علمي**2038**2017