پسماند در كردستان گرفتار طرح هاي اجرا نشده و روزمرگي

سنندج - ايرنا - پسماند و زباله يكي از معضلات جدي بهداشتي و زيست محيطي است كه ساكنان شهرهاي استان كردستان هم با آن دست به گريبان هستند با اينكه طرح هاي مختلفي در نظر گرفته و حتي استارت خورده اما هنوز گرفتار روزمرگي و عدم تحول است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، سرانه توليد زباله در كردستان حدود 900 گرم است كه نسبت به متوسط كشوري با 600 تا 700 گرم فاصله زيادي دارد و بيشتر است.
اين ميزان در شهر سنندج در ارزيابي كه سازمان بازيافت شهرداري انجام داده براي خانواري سه و نيم نفره 800 تا 860 گرم است.
عدم تغييرات عمده در نحوه جمع آوري و دفن پسماندها، عدم گسترش بازيافت، عدم اجراي تفكيك از مبدا زباله ها و عدم كنترل پيامدهاي بهداشتي پسماندها در محل هاي دفن در كنار افزايش جمعيت در استان مي تواند چشم انداز نگران كننده اي مقابل ساكنان شهرها و روستاهاي استان كردستان قرار دهد.
بسياري نقش محيط زيست را در كنترل تبعات پسماندها و زباله ها مهم مي دانند، اداره كل محيط زيست كردستان هم مديركل جديدي را به خود شناخته و داشتن سابقه مديرعاملي موسسه بازيافت و پسماند استان كردستان در كنار مدرك كارشناسي ارشد با پايان نامه ايي در رابطه با پسماندهاي صنعتي، فريبا رضايي را فردي مناسب براي كمك به حل معضل پسماند در كردستان معرفي مي كند.
مديركل حفاظت محيط زيست كردستان البته وظيفه اصلي اين كار را طبق قانون بر عهده وزارت كشور و شهرداري ها مي داند و مي گويد: وظيفه محيط زيست نظارت و هدايت است.
اما حضور كسي كه در اين زمينه تجاربي دارد در راس اداره كل حفاظت محيط زيست كردستان مي تواند كمك مهمي در زمينه رفع مشكلات پسماند و زباله در اين استان باشد.
مديركل حفاظت محيط زيست كردستان در ارتباط با برنامه هاي اين سازمان براي بازيافت زباله و ساماندهي پسماندها گفت: در كارگروه پسماند استان سال 95 ايده اي در زمينه زون بندي ارائه كرديم تا به اين ترتيب مديريت پسماند بهتر انجام شود.
فريبا رضايي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اضافه كرد: در طرح زون بندي تلاش شد با در نظر گرفتن بعد مسافت برخي نقاط دپوي پسماند تركيب شده و در يك نقطه پسماند دپو شود كه با اين طرح ضمن كمتر شدن نقاط دپو مي توان براي آن تكنولوژي لازم را در نظر گرفت.
وي اظهار داشت: با اجراي اين شيوه، هزينه هاي مديريت سايت هاي دفع پسماند كاهش مي يابد و ميزان تناژ زباله ورودي به هر سايت نيز بالا مي رود.
رضايي تاكيد كرد: اين باعث مي شود سرمايه گذار با خيال راحت در مورد بازدهي سرمايه خود به طرح ورود پيدا كند به اين ترتيب با كاهش آلايندگي و نشر بو اعتراضات اجتماعي و معارضات هم كاهش مي يابد.
وي با اشاره به اينكه طرح به مرحله اجرا نرسيد به ضرورت رعايت نكاتي در دفن پسماندها پرداخت و يادآور شد: نبايد زباله ها بدون خاك پوشاني و استفاده از فوم و آهك، فقط در محلي دپو و در طبيعت تلنبار شود.
وي با اشاره به اينكه حتي در بسياري مواقع فنس كشي يا ايجاد كمربند سبز براي سايت دپو در نظر گرفته نمي شود، گفت: فنس كشي موجب مي شود كيسه هاي زباله ها در زمين هاي كشاورزي، مراتع، منابع طبيعي، جنگل ها و مناطق مسكوني پخش نشود.
رضايي اضافه كرد: اداره كل حفاظت محيط زيست نمي تواند قول دهد حتما اين كارها انجام مي شود چون طبق قانون، شهرداري ها و دهياري ها متولي جمع آوري و دفع پسماندهاي عادي هستند.
مديركل حفاظت محيط زيست كردستان افزود: محيط زيست به عنوان دبيرخانه كارگروه مديريت پسماند جايگاه آن تعريف شده است و ملاحظات زيست محيطي در مورد سايت هاي دفع زباله توسط معاونت نظارت و پايش اين اداره كل انجام مي شود.
رضايي اظهار داشت: كارشناسان پايش پس از بررسي محل هاي دفن زباله و اطراف آن گزارش خود را جمع آوري و به شهرداري ارائه و تذكرات لازم داده مي شود.
وي يادآور شد: تلاش محيط زيست بر پيشگيري از آلودگي هاي ناشي از دفع پسماند است و سپس هشدار، اخطار و ساير مراحل قانوني طي مي شود البته اميدوارم كار به آخرين مراحل نرسد و صاحبان صنايع و شهرداري ها بتوانند به اندازه كافي ملاحظات زيست محيطي را در نظر بگيرند.
رضايي افزود: اداره كل حفاظت محيط زيست راهكارها و پيشنهادات خود را ارائه مي دهد و بايد بتواند كار نظارتي خود را به درستي و مستمر انجام بدهد اما اجراي كارها برعهده شهرداري ها و دهياري ها است.
وي گفت: 18 ميليارد ريال از سوي دولت براي ساماندهي وضعيت پسماند به شهرداري هاي استان كمك شده است اما نياز به همت خود شهرداري ها و دهياري ها در ارتباط داريم.
مديركل حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه اين نهادها بايد طرح هاي خود را ارائه بدهند و از دولت كمك بخواهند، تاكيد كرد: به هرحال وظيفه اي است كه قانون برعهده آنها قرار داده است و نبايد از اين وظيفه خود به دليل مشكلات عمراني و پرسنلي شانه خالي كنند.
وي با بيان اينكه در زمان مسئوليت خود در موسسه بازيافت و پسماند ارزيابي هاي زيست محيطي سايت پسماند از سقز آغاز شد افزود: در آن مدت طرح مدارس سبز در مريوان به صورت پايلوت اجرا شد كه طي آن سرفصل هاي محيط زيست از جمله بازيافت، فرهنگ سازي و رفتار شهروندان نسبت به محيط زيست در مدارس درس داده شد.

**
مديرعامل سازمان بازيافت شهرداري سنندج اما از بهتر شدن شرايط نسبت به قبل خبر مي دهد و مي گويد با اينكه شهرداري از اعتبارات كمي برخوردار است اما تغييراتي رخ داده و در حال پيگيري اجراي طرح هايي با كمك دستگاه هاي ديگر هستيم.
سيروان غفوري در گفت و با خبرنگار ايرنا از توليد روزانه 360 تا 375 تُن زباله در سنندج مركز استان كردستان خبر داد و گفت: تا 200 تُن آن به صورت مستقيم به كارخانه بازيافت منتقل و پس از تفكيك به كود كمپوست تبديل مي شود و مابقي نيز به محل دفن پسماندها (لندفيل) منتقل مي شود.
وي اذعان كرد اين سازمان به دليل كمبود اعتبار با مشكلاتي مواجه است اما تاكيد مي كند كه امسال شرايط نسبت به سال هاي قبل بهتر شده است.
غفوري اظهار داشت: در تنها محل دفن زباله شهر سنندج در منطقه كيلك مقداري از زمين فنس كشي شد اما بدليل كمبود اعتبار تكميل آن متوقف شده است.
وي تاكيد كرد: مشكل اصلي در رابطه با زباله هايي كه به كود كمپوست تبديل مي شود وجود شيشه در آن است كه كيفيت را كاهش مي دهد.
وي با اشاره به اينكه تفكيك شيشه در مقصد كار دشواري است، گفت: براي اين كار نياز به تفكيك از مبدا است كه در يكي از مناطق شهر با ايجاد مراكزي اجراي آن را آغاز كرديم اما بخاطر عدم هممكاري مردم طرح متوقف شد.
مديرعامل سازمان بازيافت شهرداري سنندج با بيان اينكه اكنون كارشناساني بر روي طرح كار مي كنند تا بتوانيم در كل شهر آن را اجرا كنيم اما اين كار نياز به اعتبار زيادي دارد؛ يادآور شد: مشاركت مردم مهمترين بخش در تفكيك زباله از مبدا است.
غفوري يكي از مسائل اصلي در حوزه پسماند را وجود شيرابه زباله ها دانست و گفت: با توجه به توافقاتي كه صورت گرفته قرار است با كمك استانداري كردستان و مهندسين سد ژاوه و كمك مالي از اعتبارات سد، با ايجاد چند استخر پلكاني و دستگاه هاي هوادهي شيرابه هاي توليدي زباله ها در محل دفن تصفيه شود.
وي اظهار داشت: اگر استخرهايي در نزديكي محل دفن زباله ايجاد نشود از طريق انتقال شيرابه به تصفيه خانه شهر آن را تصفيه خواهيم كرد البته ورود شيرابه ها به رودخانه مشرف به محل دفن زباله ها و استفاده از آن در برخي از زمين هاي كشت سيفي جات مشكلاتي بهداشتي ايجاد مي كند.
غفوري در رابطه با ديگر فعاليت هاي انجام شده در سازمان بازيافت شهرداري سنندج افزود: آموزش بازيافت در مبدا را در مدارس آغاز كرديم و توانستيم 80 درصد از دانش آموزان مدارس شهر را بويژه با نحوه تفكيك زباله در خانه آشنا كنيم.
وي تاكيد كرد: دانش آموزان برخي از مدارس را براي بازديد از كارخانه بازيافت برديم و سطل هاي زباله به برخي از مدارس اهدا شد تا دانش آموزان زباله ها را تفكيك و داخل اين سطل ها بريزند.
وي افزود: واحد بهداشت شهرداري پرسنلي كه درگير كارهاي سخت و زيان آور هستند را به صورت دوره اي تحت معاينات پزشكي قرار مي دهد تا اگر فردي دچار بيماري شد بلافاصله براي درمان او اقدام لازم انجام گيرد.
به گزارش ايرنا، دستگاه هاي مختلفي مي توانند به شهرداري ها و دهياري ها براي كنترل معضل پسماندها كمك كنند كه شامل دستگاه هاي فعال در حوزه فرهنگي نيز مي شود.
اين دستگاه ها و سازمان ها مي توانند در كنار سمن ها به فرهنگ سازي در زمينه كاهش توليد زباله و اجراي تفكيك از مبدا كمك كنند.
سازمان هاي مردم نهاد حتي مي توانند در حوزه اجرا هم وارد شده و به شهرداري ها در اين حوزه ياري رسانند.
كارگروه پسماند كه به رياست معاون هماهنگي امور عمراني استاندار كردستان تشكيل مي شود نيز مي تواند در هماهنگي و سازماندهي دستگاه هاي مختلف نقش مهمي داشته باشد اما جلسات اين كارگروه بسيار كم برگزار مي شود.
در مجموع همه آحاد جامعه در كنار دستگاه هاي مرتبط بايد سهم خود را در كاهش و كنترل پسماند ايفا كنند چون يك دستگاه به تنهايي نمي تواند از عهده كنترل تبعات پسماندها و زباله ها بر آيد.
فريبا رضايي مديركل حفاظت محيط زيست كردستان از ابتداي ارديبهشت اين مسئوليت را برعهده گرفته است و هنوز بايد صبر كرد و ديد در شرايطي كه شهرداري ها و دهياري ها به وظايف خود عمل نكنند آيا روند نظارت در اين حوزه به پيگيري قانوني هم مي رسد.
6108