محوريت توسعه جزيره هرمز با گردشگري است

بندرعباس - ايرنا - مديركل توسعه جزاير استانداري هرمزگان با اشاره به اهميت توسعه صنعت گردشگري در جهت رونق بخشي به اقتصاد جزاير استان، گفت: در همين راستا نيز محوريت توسعه در جزيره هرمز با گردشگري است.

به گزارش ايرنا، مرتضي محمود زاده شامگاه دوشنبه در نشست بررسي طرح هاي عمراني جزيره هرمز، اظهار داشت: بايد با برنامه ريزي صحيح و كاربردي، ظرفيت هاي اين جزيره را براي رونق گردشگري مورد استفاده قرار دهيم و زيرساخت هاي توسعه گردشگري در اين جزيره نيز بايد با شتاب بيشتري فراهم شود.
وي با اشاره به تاكيد مديريت عالي استان نسبت به توسعه جزيره هرمز، افزود: براساس اين راهبرد ، عزم ويژه اي براي توسعه جزيره هرمز با محوريت توسعه گردشگري به وجود آمده است.
محمودزاده خاطر نشان كرد: هم اكنون با همكاري شهرداري هرمز و حضور بخش خصوصي طرح هاي خوبي در دست اجراست كه نتايج ارزشمندي براي مردم اين جزيره به همراه خواهد داشت.
مديركل هماهنگي امور توسعه جزاير استانداري هرمزگان گفت: تكميل طرح هاي بهسازي معابر و زيباسازي مبلمان شهري نقش مهمي در ايجاد اشتغال در جزيره هرمز خواهد داشت.
هرمز جزيره ‌اي بيضي‌ شكل و گنبدي نمكي در خليج فارس در فاصله هشت كيلومتري بندرعباس قرار گرفته كه به سبب موقعيت راهبردي جغرافيايي، بازرگاني و همسايگي با تنگه هرمز به كليد خليج فارس نيز شهره است.
جزيره هرمز به بهشت زمين و جعبه مدادرنگي با بيش از 90 طيف رنگي شهرت دارد؛ جزيره اي كه تمامي رنگ هاي دنيا يكجا در آن جمع شده و يك تابلوي نقاشي زيبا خلق كرده است.
پرندگان دريايي گوناگون، دلفين ها، لاك پشت ها، جنگل هاي مانگرو بخشي از جذابيت اين جزيره است.
7198/7408