پاسخ روحانی به آمریكا در صدر اخبار رسانه های یونان قرار گرفت

آتن- ایرنا - پاسخ رئیس جمهوری ایران به آمریكا مبنی بر اینكه واشنگتن نمی تواند برای ایران تصمیم گیری كند، در صدر اخبار رسانه های یونان قرار گرفت.

به گزارش بامداد سه شنبه ایرنا، رسانه های خبری یونان دوشنبه شب انتشار وسیعی از اظهارات رئیس جمهوری ایران ارائه و آن را جوابی دندان شكن به مقامات آمریكایی ارزیابی كردند.
شبكه یك دولتی یونان (ار-ت) گزارش داد: وزیر امورخارجه آمریكا طی اظهاراتی سخن از شدیدتر كردن برخورد آمریكا با ایران را مطرح كرده است و دوازده شرط جدیدی را پیشنهاد كرد كه با عكس العمل شدید رییس جمهوری ایران مواجه شد.
براساس گزارش همین شبكه تلویزیونی: دكتر' حسن روحانی' با انتقاد شدید از آمریكا، گفته است كه سران آمریكا هنوز در دوران گذشته سیر می كنند و در خواب قرار دارند و گویا نمی دانند كه دیگر دنیا حرف های زور آن را نمی پذیرد و دوران تصمیم گیری آمریكا برای دیگر كشورها به پایان رسیده است.
در همین حال شبكه خصوصی 'اسكای' یونان نیز گزارش داد: تنش بین آمریكا و ایران بعد ازدو هفته كه آمریكا بطور یكجانبه از برجام خارج شده است، افزایش یافته و آمریكاییان خواسته های دیگری را مطرح و گفته اند كه مواضع خود را علیه ملت ایران سخت تر می كنند.
بر اساس گزارش همین شبكه تلویزیونی: جواب رئیس جمهوری ایران بسیار قاطع و داندن شكن بوده است كه با اشاره به عدم احترام آمریكا به امضای دولت پیشین خود و تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد كه توافقنامه هسته ای ایران با 5 +1 را مورد تصویب قرار داده است و حتی احترام نگذاشتن سران آمریكا به امضای كشورهای همپیمان خود، گفته است: آمریكا دیگر نمی تواند مورد اعتماد باشد و حق تصمیم گیری درباره ایران را ندارد.
در همین حال روزنامه یونانی زبان' كاتی مرینی' نوشت: رییس جمهوری ایران مقتدرانه شراط مطرح شده از طرف وزیر امورخارجه آمریكا را رد كرد و گفت: دوران تصمیمی گیری آمریكا برای دیگر كشور های جهان و بخصوص برای ایران حدود 40 سال پیش به پایان رسیده است، ولی گویای آمریكاییان هنوز متوجه این امر نشده اند.
براساس گزارش همین روزنامه: رئیس جمهوری ایران گفته است كه به پشتوانه ملت ایران به راه خود ادامه خواهیم داد و اجازه دخالت به آمریكا و هیچ قدرت دیگری در امور داخلی ایران را نمی دهیم.
در همین حال روزنامه یونانی زبان ' تانیا'، سامانه خبری یونانی زبان ' این'،' سامانه یونانی زبان' پرونیوز' و تعداد دیگری از رسانه های گفتاری و نوشتاری یونان جواب رئیس جمهوری ایران به اظهارات وزیر امورخاجه آمریكا را صدر اخبار خود قرار دادند.
شبد**اروپام**462**1379