۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷،‏ ۱۴:۴۵
کد خبر: 82921912
۰ نفر
19 درصد بيمه شدگان تامين اجتماعي زن هستند

تهران- ايرنا- سازمان تامين اجتماعي اعلام كرد: طبق آخرين آمارها، سهم زنان از جامعه تحت پوشش اين سازمان رو به افزايش است به طوري كه درصد زنان بيمه شده از ١٢ درصد در سال 1385 به ١٩ درصد در سال 1395 رسيده است.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از سازمان تامين اجتماعي، بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوي دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي اين سازمان، طي سال هاي 85 تا 95 برخي انواع بيمه ها تنها براي زنان ايجاد شده است؛ در سال ١٣٨٨ بيمه زنان خانه دار و در سال ١٣٩٠ بيمه هاي زنان سرپرست خانوار و مربيان مهدهاي كودك، تحت پوشش بيمه مشاغل آزاد قرار گرفت كه در حال حاضر حدود ١٠ درصد از بيمه شدگان زن را تشكيل مي دهند.
بر اساس اين گزارش، تعداد بيمه شدگان اجباري سازمان تامين اجتماعي نزديك به ٩ ميليون و 500 هزار نفر است كه ١٩ درصد آنان را زنان تشكيل مي دهند. همچنين تعداد بيمه شدگان خاص تحت پوشش اين سازمان بيش از چهار ميليون نفر است كه در اين حوزه نيز ١٩ درصد بيمه شدگان را زنان تشكيل مي دهند.
بافندگان يكي از اقشار تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند كه به صورت بيمه شده خاص از خدمات اين سازمان استفاده مي كنند؛ بيشترين سهم زنان در بيمه خاص مربوط به بيمه بافندگان است كه زنان ٨٠ درصد بيمه شدگان بافنده را تشكيل مي دهند.
همچنين ٤٨ درصد بيمه شدگان مشاغل آزاد، هشت درصد بيمه شدگان خادمين مساجد، 6 درصد بيمه شدگان اختياري، دو و نيم درصد افراد تحت پوشش در بيمه زنبورداران و سه دهم درصد بيمه شدگان تحت پوشش بيمه رانندگان سازمان تامين اجتماعي از بين زنان هستند.
بر اساس آمار بيمه شدگان توافقي نيز ١٣ درصد جمعيت تحت پوشش اين بخش از بيمه شدگان، زن هستند. همچنين ٢٤ درصد از مقرري بگيران بيمه بيكاري را زنان تشكيل مي دهند.
در حوزه بازنشستگان نيز بر اساس اطلاعات به دست آمده، هشت و سه دهم درصد بازنشستگان عادي و هفت و سه دهم بازنشستگان پيش از موعد زن هستند.
بررسي آمار مستمري بگيران حوزه از كارافتادگي سازمان تامين اجتماعي نشان دهنده اين موضوع است كه هشت درصد ازكارافتادگان كلي غير ناشي از كار و يك و هشت دهم درصد ازكارافتادگان كلي و جزئي ناشي از كار تحت پوشش اين سازمان، زن هستند.
سازمان تامين اجتماعي به بيش از يك ميليون و ١٠٤ هزار نفر، بازماندگان بيمه شدگان متوفي مستمري پرداخت مي كند كه ٩٠ درصد اين جمعيت را زنان تشكيل مي دهند.
در بخش مستمري بگيران تبعي نيز ٨٨ درصد از افراد تبعي بازنشستگان و ٧٨ درصد افراد تبعي ازكارافتادگان زن هستند.
سازمان تامين اجتماعي در مجموع 42 ميليون بيمه شده دارد.
اجتمام ** 7268**1834

سرخط اخبار جامعه