آب صنايع غرب بندرعباس از پساب فاضلاب تامين شود

بندرعباس- ايرنا - استاندار هرمزگان گفت: تصفيه پساب فاضلاب بهترين راهكار تامين آب مورد نياز براي صنايع غرب بندرعباس است.

به گزارش ايرنا، فريدون همتي شامگاه يكشنبه در نشست بررسي راهكارهاي تامين آب مصرفي صنايع غرب و فضاي سبز شهر بندرعباس از پساب فاضلاب افزود: استفاده از آب شيرين كن ها به منظور تامين آب مصرفي صنايع غرب بندرعباس بايد كاهش يابد و اين صنايع، آب مصرفي خود از پساب تصفيه شده فاضلاب تامين كنند.
وي با اشاره به اين كه از اين پس براي احداث آب شيرين كن درغرب بندرعباس مجوز صادر نمي شود، بيان داشت: بخش خصوصي به منظور تصفيه پساب فاضلاب بندرعباس اعلام آمادگي كرده و قرار است آب مورد نياز صنايع غرب و فضاي سبز شهري بندرعباس را تامين كند.
استاندار هرمزگان اظهار كرد: آب مورد نياز صنايع غرب بندرعباس 500 ليتر در ثانيه و فضاي سبز 200 ليتر در ثانيه است.
همتي ياد آور شد: هم اكنون ميزان 300 ليتر در ثانيه فاضلاب در شهر بندرعباس جمع آوري نمي شود كه بايد اين ميزان جمع آوري و در اختيار صنايع قرار گيرد.
وي گفت: براي كاهش استفاده از آب دريا از طريق آب شيرين كن و استفاده از پساب فاضلاب ابلاغيه اي به صنايع غرب بندرعباس ارسال مي شود.
استاندار هرمزگان خاطرنشان كرد: هدف از تغيير منابع آبي صنايع غرب بندرعباس، جلوگيري از سرازير شدن فاضلاب به دريا و كاهش برداشت آب دريا از طريق آب شيرين كن ها مي باشد.
بيش از 18 سال خشكسالي و كم آبي در هرمزگان موجب خشك شدن 365 حلقه چاه آب آشاميدني، 18دهنه چشمه و قنات ، 100 حلقه چاه و كاهش آب 135حلقه چاه بين30 تا 70 درصد شده است.
از 74 دشت موجود در هرمزگان تمامي آن ها داراي بيلان منفي هستند و 38 دشت ممنوعه بوده و باقي دشت ها نيز شور است.
تداوم خشكسالي و كاهش نزولات جوي موجب شده اين استان در طول شبانه روز با 900 ليتر بر ثانيه كمبود آب مواجه شود.
درحالي كه نياز آبي هرمزگان 4 هزار و 500 ليتر بر ثانيه در اين بازه زماني بوده، اما ميزان توليد آب در استان 3 هزار و 600 ليتر بر ثانيه در شبانه روز است.
7195/ 6048