ميانگين آبياري نوين در چهارمحال و بختياري 2 برابر كشور است

شهركرد- ايرنا- مديرآب و خاك و امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري، اجراي طرح هاي آبياري نوين در بخش كشاورزي اين استان را 2 برابر ميانگين كشور دانست.

سيدطاهر نوربخش روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا، وسعت اراضي باغي و زراعي مجهز به سيستم آبياري نوين اين استان را 60 هزار هكتار اعلام كرد و گفت: اين ميزان معادل 55 درصد اراضي كشاورزي استان را شامل مي شود.
وي نورم اجراي سيستم آبياري تحت فشار در سطح كشور را 25 درصد اعلام كرد و گفت: در دولت دوازدهم با توسعه و اجراي 7 هزار هكتار آبياري نوين، اين استان رتبه نخست كشور را كسب كرده است.
مديرآب و خاك و امور اراضي سازمان جهادكشاورزي چهارمحال و بختياري تصريح كرد: با برنامه ريزي و سياست هاي دولت تدبير و اميد 80 درصد اعتبارات هزينه اي اجراي طرح هاي آبياري نوين از محل اعتبارات بلاعوض دولت و مابقي از محل آورده بهره برداران تامين مي شود.
نوربخش، با اشاره به پديده خشكسالي و كاهش بارش ها در اين استان طي چند سال اخير بر لزوم توسعه سيستم آبياري نوين در باغات و اراضي اين استان تاكيد كرد.
وي افزود: برغم صرفه جويي 242 ميليون مترمكعب آب در بخش كشاورزي در سال زراعي گذشته، بخش عمده اي از اراضي زراعي و باغي اين استان همچنان با بحران كم آبي مواجه است.
به گزارش ايرنا، سالانه در چهارمحال وبختياري بيش از يك ميليون و 500 هزار تن محصولات باغي، زراعي، دامي و شيلاتي توليد مي شود.
6199/6021