اجتماعي شدن مبارزه با موادمخدر راهبرد برون رفت از اعتياد است

خمين - ايرنا - فرماندار خمين گفت: اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر و استفاده از توان بخش غير دولتي راهبرد برون رفت از پيامدهاي اعتياد است.

احمد طهراني روز شنبه در نشست شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خمين افزود: اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر و تكيه بر توان بخش غيردولتي رويكرد جديد دولت تديبر و اميد براي مقابله با معضل خنمان سوز اعتياد است.
وي اظهاركرد: نقش دستگاه هاي فرهنگي در كنترل آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه معتادان در شرايط پس از ترك، حياتي است تا از بازگشت دوباره رهايافتگان به دامان اعتياد جلوگيري شود.
طهراني ادامه داد: جمع آوري معتادان متجاهر از معابر عمومي با استقبال مردم مواجه شده و بايد از همه ظرفيت ها براي جمع آوري و تحويل آنها به مراكز ترك اعتياد استفاده شود.
فرماندار خمين تاكيد كرد: پرداخت يارانه به كمپ هاي ترك اعتياد و نظارت بر فعاليت هاي آنها و گروه هاي معتادان گمنام يكي از عوامل مهم كاهش آسيبهاي ناشي از اعتياد است.
وي با اشاره به كاهش سن مصرف مواد مخدر در جامعه ادامه داد: مقابله با شيوع اعتياد در جوانان بايد به عنوان يكي از اولويت هاي جدي در دستور كار قرار گيرد.
رئيس اداره بهزيستي خمين نيز در اين نشست گفت: سه كمپ ترك اعتياد و يك مركز كاهش آسيب دي آي سي با هدف درمان و كاهش مصرف مواد مخدر در اين شهرستان فعال است.
اسماعيل خانجاني افزود: تغيير الگوي مصرف مواد مخدر و مصرف مواد صنعتي جديد، فرآِيند درمان را در كمپ هاي ترك اعتياد با مشكل مواجه كرده است.
وي ادامه داد: به منظور ايجاد مركز نگهداري معتادان متجاهر خمين در راستاي اجراي ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر هنوز اعتباري ابلاغ نشده است.
رئيس بهزيستي خمين اظهار كرد: مشاركت خيران براي پرداخت هزينه نگهداري معتادان در كمپ هاي ترك اعتياد بسيار ضروري است.
خانجاني گفت: سال گذشته 45 معتاد بهبود يافته از تسهيلات خود اشتغالي 150 ميليون ريالي در زمينه هاي كشاورزي و خدماتي برخوردار شدند.
وي برگزاري كارزار رسانه اي مواد صنعتي، آموزش هاي اجتماع محور، كارگاه هاي آموزشي پيشگيري از آسيب هاي مواد مخدر در راستاي شناسايي و آگاه سازي خانواده ها در سطح شهرستان و مدارس را از اقدامات بهزيستي به منظور مبارزه با مواد مخدر بيان كرد.
شهرستان خمين از توابع استان مركزي 105 هزار نفر جمعيت دارد .
7277/3075