50 درصد معلولين قوچان تحت ارزيابي ICF قرار گرفتند

مشهد- ايرنا- رئيس اداره بهزيستي قوچان گفت: تاكنون 50 درصد معلولين اين شهرستان تحت ارزيابي ‌هاي تخصصي و كميسيون ‌هاي پزشكي قرار گرفته و بر اساس استاندارد جهاني ICF درجه‌ بندي‌شده‌ اند.

ناصر نيك افشار روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از سه هزار و 200 معلول شناسايي ‌شده در اين شهرستان بيش از يك هزار و 500 نفر تحت طبقه بندي معلوليت قرار گرفته و در صف دريافت كارت بين‌المللي ICFاز سازمان بهزيستي هستند.
وي بابيان اينكه بيشترين تعداد معلوليت در اين شهرستان با 2 هزار و 200 نفر مربوط به معلوليت هاي مادرزادي است اظهار كرد: بيشترين معلولين در رده سني 31 تا 40 سال و كمترين آنها با 30 معلول در رده سني كمتر از پنج سال هستند.
وي با اشاره به احداث ساختمان جديد مركز معلولين ذهني با زيربناي 2 هزار متر مربع در چهار طبقه گفت: مرحله نخست اين مركز در روزهاي آينده افتتاح شده و معلولين به اين مكان منتقل خواهند شد.
نيك افشار افزود: تاكنون 10 ميليارد ريال براي اين مركز هزينه شده است.
وي اظهار كرد: اين اداره ماهيانه 230 ميليون ريال اعتبار يارانه اي دريافت مي كند و مجوز نگهداري از 50 معلول را دارد كه با انتقال به مكان جديد اين تعداد تا 80 نفر افزايش مي يابد.
وي گفت: بر اساس ماده 6 قانون جامع حمايت از معلولين طي يك سال گذشته 13 نفر از افرادي كه داراي خانواده معلول و نيازمند نگهداري از آنان بودند از سربازي معاف شدند.
رئيس اداره بهزيستي قوچان افزود: طرح CBR (خدمات توانبخشي مبتني بر جامعه) نيز با هدف ارائه خدمت در منزل به معلولين در تمام روستاهاي قوچان با پوشش 100 درصدي اجرا شده و يك هزار و 200 نفر زيرپوشش اين طرح قرار گرفته ‌اند.
وي با اشاره به غربالگري بينايي و شنوايي در اين شهرستان اظهار كرد: طي يك سال گذشته سه هزار و 200 نوزاد تازه متولد شده در قوچان تحت غربالگري شنوايي قرار گرفتند كه از اين تعداد 30 نوزاد داراي مشكلات شنوايي تشخيص داده شده و براي درمان به سطوح بالاتر معرفي شدند.
وي گفت: با غربالگري بينايي هشت هزار و 196 نفر نيز 200 نفر داراي مشكل تنبلي چشم شناسايي و براي درمان معرفي شدند.
شهرستان 180 هزار نفري قوچان در 137 كيلومتري شمال مشهد قرار دارد.
7501 / 6053