مجمع زنان سازمان همكاري شانگهاي با حضور ايران برگزار شد

پكن - ايرنا - نخستين مجمع عالي زنان سازمان همكاري شانگهاي امروز چهارشنبه با حضور هياتي از ايران در پكن برگزار شد.

به گزارش ايرنا هيات 4 نفره ايراني از معاونت امور زنان رياست جمهوري به رياست 'فاطمه تندگويان' و با هماهنگي رايزني فرهنگي ايران در چين و اداره كل همكاري هاي فرهنگي و ايرانيان خارج از كشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در اين نشست شركت كردند.
فاطمه تندگويان، مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده در اين مجمع با اشاره به اهميت سياست هاي جنسيتي روشن در جهان گفت: كشورهايي كه در زمينه سياست هاي خانواده گرا و مراقبت از كودكان، تلاش مي كنند نسبت به كشورهايي كه از سياست هاي جنسيتي روشني برخوردار نيستند نرخ زاد و ولد بيشتري دارند.
او افزود: اگرچه حضور زنان در محيط كار در حال افزايش است اما زنان هنوز در رهبري اقتصادي و سياسي دخالت چنداني ندارند.
تندگويان گفت: مطالعات سازمان ملل و بانك جهاني نشان مي دهد كه تمركز بر روي زنان در راهبرد كمك به توسعه و استراتژي هاي كاهش فقر، منجر به رشد اقتصادي سريع تر از رويكردهاي 'جنبش خنثي نسبت به جنسيت' مي شود.
مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده افزود: سرمايه گذاري بر روي زنان و دختران در آموزش و پرورش، بهداشت و فعاليت هاي سودآور مي تواند تاثير چندگانه اي بر اقتصادهاي فقير داشته باشد بانك ها و ساير بخش هاي تامين كننده مالي پروژه هاي اقتصادي بايد زنان را به عنوان بازيكنان فعال توسعه اقتصادي در نظر بگيرند.
تندگويان افزود: كمك هاي بيشتري بايد بر افزايش برنامه هاي توليد درآمد بر اساس نقش هاي سنتي زنان در خانه، خدمات بهداشتي، تغذيه و كشاورزي متمركز شود.
به گفته وي كمك هاي توسعه اي حساس به جنسيت مي تواند نيروي قدرتمند براي توانمند سازي زنان براي رقابت در بازارهاي سرزميني، كار و توليد محصولات باشد تا آنها بتوانند با همكاري در بخش هاي اقتصادي، به توسعه پايدار كمك كنند.
وي ادامه داد: ما هنوز با بحران هاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در مقياس جهاني مواجه هستيم و اين بدان معناست كه پيشرفت در دستيابي به اهداف توسعه پايدار به آهستگي صورت مي گيرد.
او گفت: مطالعات نشان مي دهد كه نابرابري هاي جنسيتي هزينه هاي اقتصادي بالايي را بر اقتصاد كشورها وارد كرده و منجر به نابرابري هاي اجتماعي و تخريب محيط زيست در سراسر جهان مي شود.
به گفته وي در سراسر جهان، زنان، بيشتر مسئوليت كودكان و خانوارها را بر عهده مي گيرند و از اين رو از فقر و فقدان تحرك رنج مي برند.
تندگويان گفت: بزرگترين مشكل براي زنان كار، عدم مراقبت مناسب كودكان است براي زناني كه كار مي كنند و داراي فرزند هستند، گزينه هاي مناسب و مقرون به صرفه براي مراقبت از كودك بايد در محل كار موجود باشد.
در حاشيه اين مجمع نمايشگاهي از آثار زنان جهان شامل زنان كشورمان به نمايش گذاشته شد.

** بازديد هيات زنان ايران از دانشگاه زنان چين
هيات زنان ايراني شركت كننده در نخستين مجمع عالي زنان سازمان همكاري شانگهاي همچنين روز گذشته از دانشگاه زنان چين بازديد و با 'لي مينگ شون' دبير كميته حزب كمونيست و معاون رييس دانشگاه ديدار كرد.
دو طرف در مورد چگونگي تقويت ارتباطات و همكاري بين محافل دانشگاهي در زمينه امور زنان، تبادل دانشجويان و اساتيد بين دانشگاه هاي دو كشور گفتگو كرده و به توافق رسيدند.
دانشگاه زنان چين وابسته به فدراسيون سراسري زنان چين است كه 67 سال قدمت دارد اين دانشگاه تنها دانشگاه ويژه زنان در چين است و در حال حاضر 6500 دانشجو از جمله 500 دانشجوي خارجي از 21 كشور جهان آن مشغول تحصيل هستند.
**آساق**1904**

سرخط اخبار جهان