150هكتار از باغات گردو شهرستان سامان خشك شد

شهركرد- ایرنا- فرماندار شهرستان سامان گفت: در پی خشكسالی های اخیر، 150 هكتار از درختان گردوی این شهرستان خشك شد.

كمال اكبریان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، میزان خسارت وارده بر درختان خشك شده گردو را 160 میلیارد ریال برآورد كرد.
وی با بیان پراكندگی درختان خشك شده در این شهرستان تصریح كرد: خشكیدگی درخت گردو به نحوی است كه امكان احیای آنها وجود ندارد.
اكبریان سطح درختان گردوی شهرستان سامان را یك هزار و 200 هكتار اعلام كرد و گفت: سال گذشته بیش از یك هزار و 200 تن گردو از شهرستان برداشت شد.
به گفته وی 30 درصد از محصول تولیدی گردوی این شهرستان در داخل استان مصرف و مابقی به استانهای همجوار صادر می شود.
اكبریان با بیان اینكه چهارمحال و بختیاری رتبه نهم كشور در تولید گردو را دارد، خاطرنشان كرد: بیشترین باغات گردوی استان در شهرستان سامان قرار دارد.
به گزارش ایرنا، 94 درصد از مساحت چهارمحال و بختیاری با خشكسالی شدید مواجه است و همین موضوع نیمی از باغات چهارمحال و بختیاری را تهدید می كند.
این استان در حدود یك دهه با معضل خشكسالی مواجه است و بسیاری از فعالیت های اقتصادی، كشاورزی و تامین آب شرب مردم این استان را تحت تاثیر خود قرار داده است.
7363/6021