455 دانش آموز با نيازهاي ويژه درمسابقات مشكات شركت كردند

تهران-ايرنا-رئيس آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران گفت:455 دانش آموز با نيازهاي ويژه در مرحله استاني چهاردهمين مسابقات قرآن، عترت و نماز «مشكات» شركت كردند.

شهناز كريمي روز دوشنبه در حاشيه آيين اختتاميه مرحله استاني چهاردهمين مسابقات قرآن، عترت و نماز «مشكات» در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: اين مسابقات با توجه به ويژگي هاي دانش آموزان بانيازهاي ويژه از مهرماه سال 96 در سطح مدارس و مناطق شهر تهران آغاز شد.
وي افزود: دانش آموزان با نيازهاي ويژه در چهاردهمين مسابقات مشكات در گروه هاي كم بينا، نابينا، كم شنوا، ناشنوا، طيف اتيسم، كم توان ذهني و معلول جسمي حركتي و چند معلوليتي در رشته هايي از جمله حفظ قرآن، قرائت، تفسير، ترتيل، تحقيق، احكام، نهج البلاغه، صحيفه سجاديه و انشاي نماز با يكديگر رقابت كردند.
كريمي با اشاره به برگزاري مرحله استاني مسابقات مشكات در اواخر فروردين ماه سال جاري گفت: در اين مرحله، 455 دانش آموز با نيازهاي ويژه؛ 223 دانش آموز دختر و 232 دانش آموز پسر شركت كردند كه از اين دانش آموزان، 185 نفر برگزيده و به مسابقات كشوري راه پيدا كردند.
رئيس آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران، آشنايي دانش آموزان با نيازهاي ويژه با مفاهيم ديني و نهادينه كردن اين مفاهيم ميان اين دانش آموزان، تقويت روحيه همدلي و مشاركت و غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان را از جمله اهداف برگزاري مسابقات مشكات عنوان كرد.
كريمي با اشاره به حضور قابل توجه دانش آموزان اتيستيك در مسابقات مشكات افزود: امسال براي نخستين بار دانش آموزان اتيستيك حضور قابل توجهي در اين مسابقات داشتند.
به گفته رئيس آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران،5 هزار و 500 دانش آموز با نيازهاي ويژه در هفت گروه آسيب ديده بينايي، شنوايي، كم توان ذهني، جسمي- حركتي، اتيسم، چند معلوليتي و اختلالات يادگيري در مدارس خاص تحصيل و يكهزار و 100 دانش آموز با نيازهاي ويژه به صورت تلفيقي و فراگير در مدارس عادي تحصيل مي كنند.
تهرام/7245/ 1539