آبياري 5000 هكتار زمين در آذربايجان غربي مدرن شد

اروميه- ايرنا- رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: پنج هزار هكتار زمين كشاورزي در استان طي يك سال گذشته به سيستم آبياري نوين تجهيز شده است.

اسمعيل كريم زاده روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به ارتقاي 40 درصدي راندمان استفاده از آب در آبياري نوين افزود: بر اساس برآوردهاي انجام شده، امسال نيز 6 هزار و 200 هكتار از اراضي كشاورزي استان به سيستم هاي نوين آبياري تجهيز مي شود.
وي اضافه كرد: با اجراي طرح‌هاي نوين آبياري، متوسط ظرفيت افزايش عملكرد محصول در واحد سطح بيش از 30 درصد و متوسط درصد كاهش مصرف سم و كود شيميايي 25 درصد كمتر مي شود.
وي گفت: از كل اراضي مجهز به سيستم هاي نوين آبياري در استان در چهار سال اخير 12 هزار هكتار در حوضه آبريز درياچه اروميه بوده است.
وي با اشاره به صرفه جويي 54 ميليون متر مكعبي آب در بخش كشاورزي حوضه درياچه اروميه اضافه كرد: هزينه اجراي سيستم‌هاي آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي اين حوضه از محل اعتبارات ستاد احيا تامين شده است.
به گزارش ايرنا تاكنون در سطح 56 هزار و 870 هكتار از اراضي كشاورزي در استان سيستم‌هاي نوين آبياري اجرا شده است.
بر اساس اظهارات رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان در بهمن ماه سال 95 ميزان اراضي تجهيز شده به شيوه هاي نوين ابياري 55 هزار هكتار بود كه در مقايسه با يكسال گذشته روند بسيار كندي را طي مي كند.
در حال حاضر 15 تا 18درصد از 365 هزار هكتار از اراضي آبي كشاورزي استان با روشهاي نوين آبياري مي شوند.
7125/2093