ايران در حوزه سلول هاي بنيادي در جهان داراي برند است

تهران- ايرنا-رئيس انجمن ژنتيك ايران گفت: در حوزه سلول هاي بنيادي به عنوان يكي از شاخه هاي علم ژنتيك، امروز در جهان داراي برند هستيم و در حوزه «هيومن ژنتيك» و تشخيص بيماري هاي ژنتيكي قبل از تولد توانسته ايم بخش زيادي از جامعه را غربالگري و مديريت كنيم.

به گزارش خبرنگار ايرنا، دكتر محمود تولايي روز يكشنبه در حاشيه سومين كنگره بين المللي و پانزدهمين كنگره بين المللي ژنتيك ايران در جمع خبرنگاران در اين خصوص توضيح داد: به عنوان نمونه در عرصه بيماري تالاسمي زماني ما با فراواني زيادي مواجه بوديم اما امروز مي توانيم بگوييم كه تولد نوزادان با عارضه تالاسمي در كشور متوقف شده است.
وي با اشاره به اينكه 400 بيماري ژنتيكي در ايران قابل تشخيص است، گفت: حدود 40 درصد بيماري هاي ژنتيكي در كشور ما موروثي است و انتقال از طريق پدر و مادر صورت مي گيرد كه مي توان با مشاوره ژنتيك، فرهنگ سازي بيشتر و آگاه سازي جوانان در آستانه ازدواج، حدود 50 درصد از بيماري هاي ژنتيكي را مديريت و متوقف كرد.
تولايي در مورد ساير بيماري ها نيز اظهار داشت: درمان ساير بيماري هاي مولكولي كه امروزه به كمك توسعه روش هاي مولكولي در جهان، امكان آن فراهم شده است، در ايران نيز درحال راه اندازي است؛ اما گام اساسي ما اين است كه بتوانيم خدماتي كه در جهان توسعه يافته به بيماران ارايه مي شود در كشور خود به بيماران ارائه كنيم كه تحقق اين امر نيازمند عزم ملي و توجه جدي مسئولان است تا با تجهيز مراكز پيشروي خود و با كمك دانشمندان جواني كه در شرايط تحريم تلاش هاي زيادي در اين زمينه داشتند و به عنوان نمونه كيت هاي مورد نيازي راكه تحت تحريم بودند، در داخل كشور به توليد رساندند، بتوانيم موانع را رفع كنيم و اهداف مورد نظر دست يابيم.
وي ادامه داد: درحال حاضر در تهران و استان هاي بزرگ كشور مراكز پيشرفته تشخيصي داريم كه نيازمند حمايت هاي بيشتر هستند كه در حوزه سلامت به صورت مبرم مشاهده مي شود.
رئيس انجمن ژنتيك ايران گفت: بخشي از بيماري هاي ژنتيكي، بيماري هاي ژنتيكي تك گير يا انفرادي و پراكنده هستند كه با افزايش دانش ما با تشخيص هاي قبل از تولد امكان مديريت كردن و جلوگيري از تولد فرزندان داراي نقص ژنتيكي فراهم شده است و اين موضوع از سوي وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي مورد اهتمام جدي است و در نهايت اميدواريم مجموعه فعاليت ها بتواند ما را به تحقق اين شعار برساند كه هر فرزندي حق دارد سالم به دنيا بيايد.

** ژنتيك قانوني
تولايي اظهار داشت: در حوزه ژنتيك قانوني نيز دغدغه بزرگي كه در كشور ما وجود داشت اين بود كه پس از پايان جنگ تحميلي بتوانيم تعداد زياد شهداي گمنام را شناسايي كنيم؛ از اين رو، توانستيم شهداي گمنام را از طريق بقاياي بازمانده در صحنه هاي عملياتي و تهيه بانك داده ژنتيكي از نمونه هاي مجهول و همين طور ايجاد سامانه ژنتيكي خانواده هايي كه داراي فرزند مفقود هستند، شناسايي كنيم.
وي با بيان اينكه اين خدمات را در سطح منطقه نيز به كشورهاي ديگر ارائه مي دهيم، افزود: با مقايسه اطلاعات ژنتيكي بين اين دو بانك داده مجهول و مفقود، گره ناگشوده انتظار بسياري از خانواده هاي چشم انتظار گشوده شده و اميدواريم اين عرصه ها يكي پس از ديگري در كشور فراهم شود.

** ژن درماني
تولايي درخصوص پيشرفت هاي صورت گرفته در حوزه ژن درماني نيز گفت: ژن درماني ماحصل حدود 15 سال فعاليت جدي در عرصه جهاني است اما تمام اين روش ها كه به دست بشر فراهم مي شود، نيازمند طي كردن مسيرهاي مختلف مانند فازهاي بي ضرري و اخذ تاييديه هاي اخلاقي است.
وي افزود: اولين بار در سال 2017 اولين موارد ژن درماني در دنيا توانست مجوز بگيرد و اميدواريم در ايران كه زمينه هاي علمي و دانشي آن فراهم است، با هدفگذاري مناسب بتوانيم تا چهار سال آينده، از نتايج فعاليت ها و تلاش ها برداشت و بهره مندي لازم را داشته باشيم.

** ژنتيك گياهي
رئيس انجمن ژنتيك ايران با بيان اينكه ژنتيك مي تواند در حوزه گياهي نيز دستاوردهاي زيادي براي كشور ما داشته باشد، اظهار داشت: در حوزه گياهي ازجمله كشورهاي مستعدي هستيم كه شايد معادل كل اروپا ذخاير بي نظير ژنتيكي در عرصه گياهي داريم؛ اينها سرمايه هاي عظيمي هستند كه مي تواند در دانش جديد به خدمت گرفته شود و توليد محصولات مناسب تر و مقاوم تر و گونه هاي مقاوم به تنش هاي شوري و خشكي را در كشور به دنبال داشته باشد.
تولايي ادامه داد: بخش زيادي از سرزمين ما كوير است؛ كوير لوت به تنهايي يك دهم مساحت كشور را دربرگرفته است، از سوي ديگر سه استان پهناور هرمزگان، بوشهر و سيستان و بلوچستان در جوار منابع عظيم آبي درياي عمان و خليج فارس هستند و همينطور عرصه هاي زميني پهناوري داريم كه به دليل خشكي زمين و شوري آب با مشكلات كشاورزي و اشتغال زيادي روبه رو هستند.
وي گفت: بنابراين مي توانيم با بكارگيري توانايي مهندسي ژنتيك و انتقال ژن هاي مقاوم به شوري از گياهان حاشيه دريا به ساير گياهان و انتقال ژن هاي مقاوم به تنش خشكي از گياهاني كه در دل كوير به ساير گياهان، امكان دستيابي به ساير گونه هاي جديد مقاوم به تنش هاي شوري و خشكي وجود دارد.
تولايي خاطرنشان كرد: درحال حاضر پتانسيل علمي در كشور ما بسيار آماده و مستعد است و قطعا با پيگيري برنامه هاي هدفمند تمام آنچه كه ما امروز به عنوان آرزو به آن نگاه مي كنيم، دركوتاه مدت قابل تحقق خواهد بود.
سومين كنگره بين المللي و پانزدهمين كنگره ژنتيك ايران از امروز تا 25 ارديبهشت ماه در سالن اجلاس سران در حال برگزاري است.
علمي**1834**1440