نظارت بر اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی تصویب شد

تهران - ایرنا - نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی با تاكید بر شفافیت و مبارزه با فساد به عنوان اولویت نظارتی، در نشست هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب اعضاء رسید.

به گزارش ایرنا از اداره كل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی دبیر مجمع در این نشست كه امروز شنبه برگزار شد، با اشاره به این كه مقام معظم رهبری در دوره جدید مجمع را بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام مكلف فرموده اند، تاكید كرد: به منظور نظارت موثر و متمركز و با لحاظ جوانب مختلف و اولویت‌های اصلی، هیات عالی نظارت در گام اول، نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اقتصادی مقاومتی را با تاكید بر شفافیت و مبارزه با فساد به تصویب رساند و این مهم با همكاری اعضای هیات عالی در قالب كمیته‌های تخصصی دبیرخانه مجمع به انجام خواهد رسید.
هیات عالی نظارت مركب از رییس، دبیر و 13 تن از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.
در این نشست گزارش كمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع از ارزیابی و تلخیص سیاست‌های كلی ابلاغی نیز ارائه شد.
بر اساس این گزارش همچنین در جلسه كمسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از آیین نامه‌ جدید نظارت مجمع به تصویب رسید.
سیام**1751**1449