22 درصد توليد ناخالص ملي به كار خانگي زنان اختصاص دارد

بندرعباس - ايرنا - معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده گفت: مشاغل خانگي زنان سهم مهمي در توليد كالاي ايراني و ايجاد اشتغال و كارآفريني داشته و هم اكنون 22 درصد از توليد ناخالص ملي كشور به كار خانگي زنان اختصاص دارد.

به گزارش ايرنا، معصومه ابتكار روز سه شنبه در نشست با بانوان فعال اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي استان هرمزگان افزود: طبق مطالعاتي كه در سال هاي 85 و 95در ايران صورت گرفت، ارزش كار و فعاليت خانگي زنان در نگهداري و توليد مواد غذايي، بهداشت، مديريت منزل، منابع آب، پسماند و غيره مثمر ثمر بوده است.
وي بيان داشت: 75 درصد از صنايع دستي ايران را زنان توليد مي كنند كه تلاش داريم از نظر كيفيت، استاندارد و بازار كار آن را ارتقا دهيم.
معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده، مهم ترين رويكرد دولت را كارآفريني و اشتغال برشمرد و گفت: نبايد ارزش كار خانگي زنان را ناديده گرفت چرا كه زنان به طور يقين در كنار مردان نقش بسزايي در توسعه اقتصادي دارند.
ابتكار با اشاره به اين كه مشاغل غير رسمي آمار اشتغال در كشور را پايين آورده است، گفت: سعي داريم آمار كار خانگي و كارهاي غير رسمي را در آمار اشتغال رسمي بگنجانيم.
وي ادامه داد: دولت تدبير و اميد برنامه بهبود جايگاه زنان را به عنوان فعاليت و اقدام ويژه در دستور كار خود قرار داده است.
وي ياد آورشد: در اين راستا ستاد ملي زن و خانواده از سوي رئيس جمهوري تشكيل شده و در پي تصويب برنامه هاي اين ستاد در دستگاه هاي اجرايي هستيم.
ابتكار گفت: اين طرح براي جامعه زنان و خانواده ايراني بسيار كليدي و مهم است.
وي هم چنين خاطر نشان كرد: سند برنامه ملي ارتقاي وضعيت زنان و خانواده آسان و اطلس وضعيت زنان و خانواده در استان هرمزگان در حال تدوين است و هم چنين مرحله دوم طرح افزايش تاب آوري و توان افزايي نيز در اين استان با مشاركت سازمان هاي مردم نهاد دنبال خواهد شد.
وي، كارآمدي را ملاك دولت در مشاركت هاي اجتماعي مردم در تمام سطوح دانست و اظهار اميدواري كرد شاهد رشد كمي و كيفي سازمان هاي مردم نهاد و خيران در سطح كشور و از جمله استان هرمزگان باشيم.
ابتكار در ادامه گفت: با توجه به بحران خشكسالي و كمبود آب در ايران، زنان مي توانند سهم خود را در اصلاح الگوي مصرف آب مديريت كنند.
وي، خواستار مشاركت تشكل ها و سازمان هاي مردم نهاد با دولت در مساله مديريت آب شد.
معصومه ابتكار در سفر يك روزه خود به بندرعباس مركز استان هرمزگان با برخي تشكل هاي حوزه زنان ديدار كرده و در نشست شوراي اداري اين استان نيز شركت خواهد كرد.
7195/7408