29 هزار دانش آموز خراسان جنوبي در جشنواره خوارزمي شركت كردند

بيرجند - ايرنا - 29 هزار دانش آموز خراسان جنوبي در چهارمين جشنواره نوجوان خوارزمي شركت كردند كه از اين تعداد 160 نفر به مرحله استاني راه يافتند.

به گزارش ايرنا چهارمين دوره جشنواره استاني نوجوان خوارزمي روز يكشنبه با حضور 160 دانش آموز و 15 تيم شركت كننده در بيرجند برگزار شد و 121 دختر و 39 پسر از 11 شهرستان استان و 12 منطقه آموزشي در اين جشنواره شركت كردند.
معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي در حاشيه اين جشنواره به خبرنگار ايرنا گفت: جشنواره نوجوان خوارزمي با هدف ارتقاي دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان در زمينه هاي مختلف پژوهش، شيوه كشف خلاقانه مسائل و فرصت آفريني براي رشد و شكوفايي استعدادها هر سال برگزار مي شود.
رضا يكه خاني ادامه داد: اين جشنواره در چهار مرحله آموزشگاهي، شهرستاني، استاني و كشوري برگزار مي شود و سال تحصيلي جاري از 341 مدرسه دوره آموزش متوسطه استان 29 هزار دانش آموز شركت كردند كه از اين تعداد 160 هزار نفر به مرحله استاني راه يافتند.
وي اظهار كرد: دانش آموزان در 6 رشته پژوهش، فعاليت هاي آزمايشگاهي، دست سازه ها، زبان و ادبيات فارسي، بازارچه درس كار و فناوري و زبان خارجه به رقابت مي پردازند و اين موارد با هدف اجرايي شدن شاخه هاي آموزشي و بروز استعدادهاي دانش آموزان انتخاب شده است.
وي گفت: تيم هاي نخست اين جشنواره به مرحله كشوري مسابقات خوارزمي كه تير امسال در مشهد مقدس برگزار مي شود، اعزام خواهند شد و از تيم هاي اول تا سوم در مرحله استاني تقدير مي شود.
به گزارش ايرنا سال گذشته در محور پژوهش، دانش آموزان خراسان جنوبي رتبه دوم كشوري و در رشته هاي زبان و ادبيات فارسي، دست سازه ها، فعاليت آزمايشگاهي و زبان خارجه رتبه سوم را كسب كردند.
3215*3028