دفاتر تسهيل گري بازوي توانمند دولت هستند

كرمان - ايرنا - مديركل امور اجتماعي استانداري كرمان گفت: ايجاد دفاتر تسهيل گري به منزله بازوي توانمند دولت براي رفع آسيب هاي اجتماعي در محله هاي اين استان است و اجراي طرح موفقيت هاي خوبي در حوزه حاشيه نشيني به همراه خواهد داشت.

به گزارش ايرنا، زهرا موسي پور روز يكشنبه در نشست ظرفيت سازي و پشتيباني از فعاليت‌هاي دفاتر تسهيل گري استان كرمان در محل استانداري گفت: راه اندازي دفاتر تسهيل گري يك رويداد برجسته و نيك در حوزه فرهنگي و اجتماعي اين استان محسوب مي شوند.
وي اظهار داشت: مسائل اجتماعي به مراقبت دائمي نياز دارند لذا بايد با راهنمايي هاي مداوم اين مسائل را برطرف كرد.
مديركل امور اجتماعي استانداري كرمان گفت: با ايجاد اين دفاتر بيش از 6 نفر از مقطع تحصيلي بيش از ليسانس در هر دفتر تسهيل گري اشتغال بكار مي شوند.
وي افزود: اعتبار فراواني طي سال جاري براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي در محلات، حاشيه شهرها و بافت هاي فرسوده استان كرمان هزينه خواهد شد.
موسي پور ابراز كرد: اين دفاتر در 100 محله و 10 استان كشور از جمله كرمان در حال احداث هستند و اعتبار راه اندازي آنها توسط سازمان اجتماعي كشور تامين شده است.
**جهاد دانشگاهي مجري طرح دفاتر تسهيل گري در كرمان است
رئيس جهاد دانشگاهي استان كرمان نيز در اين نشست گفت: بي توجهي به آسيب هاي اجتماعي ساير اقدامات دستگاه ها را بي تاثير مي كند و جهاد دانشگاهي مجري اجراي طرح دفاتر تسهيل گري در استان كرمان است.
رضا كامياب مقدس افزود: راه‌اندازي دفاتر تسهيل گري اقدامي بزرگ در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي استان كرمان است.
وي عنوان كرد: محلات، بافت هاي فرسوده و حاشيه هاي شهر كرمان براي اجراي طرح دفاتر تسهيل گري توسط جهاد دانشگاهي انتخاب شده اند.
وي گفت: دفاتر تسهيل گري در سه ماه نخست فعاليت خود، به گردآوري اطلاعات محله هاي آسيب پذير مي پردازند.
رئيس جهاد دانشگاهي استان كرمان افزود: طرح مطالعات آمايش توسط جهاد دانشگاهي اين استان به عنوان الگو به ساير استان ها ابلاغ شده است.
وي بيان كرد: همچنين جهاد دانشگاهي استان كرمان آمادگي دارد به عنوان معين اقتصادي شهر كرمان فعاليت خود را آغاز كند.
عمده ترين و اصلي ترين وظيفه دفاتر تسهيل گري ايجاد ارتباط با ساكنان بافت هاي فرسوده، معرفي مشوق ها، تسهيلات و معافيت هاي موجود و حل مشكلات احتمالي آنها در زمينه نوسازي بناها و تجميع ساختمان ها است.
تسهيل گري، آسان ساختن و سرعت بخشيدن به فرايند يا اتفاقي است كه عموما از راه فعاليت ها و يا ساز و كارهاي اجتماعي انجام مي شود.
7420/ 5054