سپرده گذاري ارزي شهروندان تركيه در بانكها سرعت گرفت

آنكاراـ ايرناـ همزمان با افزايش نرخ ارزهاي خارجي در برابر لير، ميزان سپرده گذاري ارزي شهروندان تركيه در بانك هاي اين كشور به شدت افزايش يافته است.

به گزارش روز جمعه ايرنا، شواهد و گزارش رسانه هاي تركيه در سال جاري حاكي از هجوم شهروندان اين كشور به صرافي ها و خريد ارزهاي خارجي است و بر اساس داده هاي مالي بانك مركزي تركيه، سپرده گذاري ارزي شهروندان اين كشور در بانك ها افزايش يافته است.
مقايسه ارزش كنوني لير در برابر دلار با زمان پيش از كودتاي نافرجام جولاي 2016 نشان مي دهد كه در مدت كمتر از دو سال بيش از 60 درصد ارزش پول ملي تركيه افت داشته است و از سوي ديگر قيمت كالاها نيز در بازار امروز تركيه افزايشي دهها درصدي نسبت به دوران پيش از كودتا داشته است.
اين وضعيت موجب نگراني زياد در جامعه تركيه شده است به طوري كه بسياري از شهروندان براي كاهش ضرر اقتصادي ناشي از تورم و كاهش ارزش پول ملي، پس اندازهاي خود را به ارزهاي خارجي تبديل كرده و به سپرده گذاري ارزي روي آورده اند و همين امر موجب تشديد افزايش نرخ ارز در اين كشور شده است.
رسانه هاي تركيه نيز با انتشار گزارش هايي افزايش نرخ ارزهاي خارجي و در ادامه ميزان بالاي تورم را براي اقتصاد كشور نگران كننده خواندند.
روزنامه 'كارار' با انتشار گزارشي تحت عنوان 'هجوم به صرافي' مدعي شد كه پس از كودتاي نافرجام 15 جولاي 2016، روند كاهش ارزش لير در برابر دلار و يورو سرعت گرفته و بر ميزان تورم بازار نيز افزوده شده كه اين موضوع دليل اصلي مراجعه شهروندان به صرافي ها، خريد دلار و يورو و پس انداز آنها در بانك هاست.
روزنامه كارار با استناد به گزارش بانك مركزي تركيه نوشت: ميزان سپرده گذاري ارزي در بانك هاي اين كشور تا پايان سال 2012 حدود 141.1 ميليارد دلار بود، ولي در طول سال هاي 2013 تا 2016 با سپرده گذاري 31.2 ميليارد دلار، مجموع سپرده هاي ارزي به رقم 172.9 ميليارد دلار و در سال 2017 با سپرده گذاري 37.7 ميليارد دلار، مجموع سپرده هاي ارزي مردم در بانك هاي تركيه به رقم 200.5 ميليارد دلار رسيد.
به گزارش ايرنا، داده هاي بانك مركزي تركيه در سه ماهه اول سال جاري نشان مي دهد كه مجموع سپرده گذاري ارزي شهروندان تركيه در بانك ها، هم اكنون به رقمي بيش از 212 ميليارد دلار رسيده است و كارشناسان مالي ـ بانكي ترك اين ميزان را با گذشت چهار ماه از سال 2018 ميلادي و در حال حاضر رقمي نزديك به 215 ميليارد دلار برآورد مي كنند.
بر اساس اطلاعات مندرج در وبسايت بانك مركزي تركيه، ارزش دلار در برابر لير تركيه در سال 2010 معادل 1.4، در سال 2011 معادل 1.6، در سال 2015 معادل 2.5 و از پايان سال 2017 با گذر از مرز چهار لير اكنون به نرخ 4.28 لير رسيده است.
خاورم/1905

سرخط اخبار جهان