اعتبار آزادراه مراغه هشترود 10هزار ميليارد ريال است

مراغه - ايرنا - معاون زيرساخت و توسعه آزادراه هاي كشور گفت: براي اجراي آزادراه مراغه - هشترود به طول 92 كيلومتر 10 هزار ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است.

به گزارش ايرنا، سيدحسن ميرشفيع روز چهارشنبه در عمليات آغاز قطعه پنجم اين آزادراه به طول 6 كيلومتر اظهار كرد: آزاد راه مراغه - هشترود يكي از محورهاي معم ارتباطي غرب كشور خواهد بود وعراق را مركز ايران وصل خواهد كرد و موجب رونق اقتصادي شهرهاي جنوب آذربايجان شرقي مي شود.
وي گفت: اين طرح 32 دهنه پل بزرگتر از هشت متر و 104 دهنه پل كوچكتر از هشت متر با چهار خط عبوري به عرض 28.6 متر و سرعت متوسط تردد 120 كيلومتر در ساعت اجرا مي شود.
ميرشفيع افزود:عمليات اين طرح شامل 14 ميليون و 600 هزار ميليون متر مكعب خاكبرداري، 6 ميليون و 700 هزار مترمكعب عمليات خاكريزي، 750 متر مكعب زيرساخت و 750 هزار تن آسفالت ريزي است.
استاندارد آذربايجان شرقي نيز در اين مراسم گفت: قطعه 5 آزاد راه هشترود به مراغه به طول 6 كيلومتر و با 300 ميليارد ريال اعتبار در عرض 18 ماه به اتمام خواهد رسيد.
مجيد خدابخش افزود: اين قطعه با مشاركت بانك سپه و پيمانكار بخش خصوصي اجرا خواهد شد.
وي همچنين به سد سهند و ضرورت اجراي پاياب آن اشاره كرد و گفت: مسير قطعه 5 مي تواند بهترين مسير براي عرضه محصولات توليدي در پاياب اين سد باشد و آرزوي ديرينه مردم هشترود جهت ورود به آزاد راه زنجان تبريز و مراغه را برآورده كند.
پيمانكار اين طرح نيز گفت: طرح قطعه 5 آزاد راه هشترود به مراغه با عرض مسير 26.40 تا 38 متر با 633 هزار و 262 متر مكعب خاكبرداري، 475 هزار و 868 متر مكعب خاكريزي، 27 هزار و 600 متر مربع قالب بندي، 12 هزارمتر مكعب بتن ريزي، 33 هزار متر مكعب زيرسازي، 45 هزار تن آسفالت و تعداد 18 دستگاه آبرو و يك دستگاه تقاطع غير همسطح در 18 ماه ساخته خواهد شد.
عزت الله اسدي گفت: در اجراي اين طرح ملك و زمين زراعي با پرداخت 25 ميليارد ريال تملك شده است.
در طول بهره برداري 20 ساله از اين آزاد راه، حدود 123 ميليون ليتر بنزين و 294 ميليون ليتر گازوييل و در هر بار طي مسافت 50 دقيقه در وقت مسافران اين آزاد راه به صورت ميانگين صرفه جويي مي شود.
محور فعلي مراغه – هشترود به طول 101 كيلومتر بوده كه با پيچ هاي خطرناك از 2 شهر خداجو و نظركهريزي مي گذرد، با آنكه بيشتر ترانزيت شهرهاي جنوب استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و /مال كردستان از اين مسير است، اين جاده از غير استانداردترين جاده هاي كشور محسوب مي شود.
3077/7486