حمايت از كالاي ايراني را با الفبا آغاز كنيم - عيسي پاشاپور **

آستارا - ايرنا - آموزش و پرورش هر كشوري گسترده ترين بستر تربيت و هدايت فكري مردم آن است و در ايران نيز مي توان با گنجاندن چند واحد درسي در مقاطع مختلف تحصيلي، سنگ بناي يك حركت و تعصب ملي جهت حمايت از كالاي ايراني را در بطن جامعه استوار كرد.

بسياري از كشورها فاصله دوران كهن با مدرنيته نظير حاكميت سامورايي ها با صنعتي شدن ژاپن را با تحول در آموزش و پرورش طي كرده اند و تغيير محتوايي در روند تعليم و تربيت مردم كشورهاي پيشرفته، در ايجاد مسير جديد حركت فرهنگي و اجتماعي آحاد جامعه آنها موثر بوده و عمران و آباداني معاصر جوامع متمدن، بر بستر آموزش و پرورش خلاق و آينده نگر شكل گرفته است.

** شوق آموختن و باورپذيري در كودكان و نوجوانان
آموختن مراحل تهيه و توليد كالاها از تامين مواد اوليه و منابع تا بررسي زنجيره ساخت و عرضه آنها براي هر دانش آموزي مهيج و جالب است و دانش آموزان با پي بردن به تاثير گردش مالي خريد توليدات داخلي در چرخه زندگي و امرار معاش كارگران و كارفرمايان، انگيزه بيشتري به استفاده از محصولات داخلي خواهند داشت و والدين خود را به اين امر مجاب خواهند كرد و بازديدهاي دوره اي آنها از كارگاه ها و كارخانه ها و آگاهي از مشكلات و روند توليد، در اصلاح فرهنگ مصرف نيز موثر خواهد بود.

** ارتباط مراكز علمي و دانش بنيان با صنعت
بسياري از كالاهاي داخلي به خصوص در حوزه صنايع دستي به دليل تكراري و كهنه بودن طرح ها و شكل ها، از چشم خريداران افتاده است و شكل ظاهري آنها چنگي بر دل نمي زند و مدارس و دانشگاه ها مي توانند با بررسي ميداني اين مشكل و طرح ايده ها و شكل هاي نو و مشتري پسند در قالب پروژه هاي تحقيقاتي وارد ميدان شوند و كار علمي آنها علاوه بر تعميق و تحكيم باور بر توان توليد داخلي، در كاهش فاصله ايده تا كالا نيز موثر خواهد بود.
رصد ذوق و ذائقه مشتري ايراني و خارجي، تحول در شكل و شيوه بسته بندي كالاها، تناسب حجم و اندازه آنها با زندگي معاصر و برندسازي كالاهاي ايراني ورود با انگيزه دانش آموزان و دانشگاهيان خوش ايده را مي طلبد تا تراوش فكرهاي نو در قالب پايان نامه هاي دانشجويان، به گوشه نشيني محصولات داخلي پايان دهد و قدرت رقابت كالاي ايراني با نوع خارجي را افزون كند.

** تربيت مديران آينده اقتصاد
ايجاد نگاه مثبت به كالاي ايراني با جزوات درسي فقط به خريد و فروش آن معطوف نخواهد بود، بلكه دانش آموزان و دانشجويان با اشراف علمي به ارتباط بانك ها و مديريت ها با چرخه توليد، چالش ها و موانع فرارو را لمس و در آينده به عنوان مديراني دلسوز و كارآمد براي توسعه و تقويت توان توليد داخلي تلاش خواهند كرد.
علاوه بر اين، آينده سازان جامعه به علت بيگانه نبودن با روند توليد كالاها و خدمات، بعد از فارغ التحصيل شدن از مدارس و دانشگاه ها براي ورود به بازار كار، نياز زيادي به دوره هاي مهارت افزايي نخواهند داشت و زمينه فعاليت اقتصادي و اشتغال آنها در بازار كسب و كار فراهم تر خواهد بود.

** قشر نوجوان و جوان، ثروت حقيقي كشور است
نيروي انساني جوان و تواناي هر كشور بزرگترين ثروت و سرمايه قابل اتكاي آن است و به گواهي تاريخ، اغلب كشورهاي متمدن نه به واسطه ذخاير و معادن نفت و گاز و اراضي كشاورزي وسيع، بلكه حتي در دل جزايري كه هر روز آتشفشان ها و زلزله هاي بزرگ را تجربه مي كنند، فقط به مدد توجه و برنامه ريزي بر تربيت نيروي انساني جوان و مستعد، پيشرفت كرده اند و به بار آوردن نسلي خلاق و با همت براي استقلال اقتصادي و توسعه همه جانبه كشور از مدارس و دانشگاه هاي آنها آغاز شده است.
آموزش در كودكي و نوجواني همچون خراش خط بر سنگ نوشته هاي كهن، ماندگار است و با دميدن روح تعصب و غيرت ملي براي حمايت از كالاي ايراني در كالبد قشر نوپا و آينده ساز، مي توان نگاهي افتخار آميز به بهره مندي از محصولات ايراني را در نهاد هر هموطن بنيان نهاد.
مسئل دفتر ايرنا در آستارا
7124/1042