مشتريان روسپي ها بايد مجرم شناخته شوند

تهران - ايرنا - يك پژوهشگر علوم اجتماعي گفت: برخي راهكارهاي پديده روسپي گري اين است كه اين عمل را خشونت عليه زنان مي دانند و مشتريان اين پديده را مجرم مي داند . اين راهكار از موفق ترين روش ها براي مقابله با روسپي گري است كه در سوئد و نروژ نيز اجرا مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، پژوهشگران اجتماعي روز سه شنبه در دومين روز از همايش ملي «مسائل اجتماعي زنان» در سالن ارشاد دانشگاه علامه طباطبايي به بررسي مسائل زنان و آسيب هاي اجتماعي پرداختند.
سارا دارابي، پژوهشگر علوم اجتماعي در نشست آسيب هاي روابط زناشويي با ارائه مقاله «زنان روسپي به مثابه قرباني» گفت: روسپي گري با اخلاقيات، مذهب و قوانين مدني در تعارض است و جزو معدود مسائل اجتماعي است كه چالش هاي عميقي بين صاحبنظران اجتماعي در اين زمينه وجود دارد.
وي با اشاره به كمبود تحقيق در زمينه روسپي گري به دليل فضاي عرفي جامعه افزود: روسپيان به مثابه قشري آسيب پذير هستند كه اعتياد نيز ارتباط دو گانه اي با آن دارد و هم علت و هم معلول آن است. زناني كه روسپي مي شوند يا پدر معتاد يا همسر معتاد دارند كه از سوي آنان مجبور به اين كار مي شوند اما دسته دومي از روسپيان براي تحمل آلام جسمي و رواني خود به مصرف مواد رو مي آورند.
اين دكتراي علوم اجتماعي گفت: اختلالات رواني نيز با روسپيگري رابطه علت و معلولي دارد. بر اساس تحقيقات داخلي ، 66 تا 70 درصد زنان تن فروش مبتلا به افسردگي هستند و بيش از 70 درصد آنان به خودكشي اشاره مي كنند.
وي با اشاره به خطر انتقال بيماري ايدز به اين زنان گفت: طبق اظهارات اعلام شده از سوي سازمان بهزيستي كشور، احتمال ابتلاي بيش از 4.5درصد از روسپيان به ايدز وجود دارد كه اگر اين رقم به بيش از پنج درصد برسد به خطر همه گيري خواهد رسيد؛ هر روسپي مبتلا به اچ.آي.وي در سال پنج تا 10 نفر را مي تواند به ايدز مبتلا كند.
دارابي با اشاره به نقش فقر در بروز روسپيگري گفت: زنان تن فروش در جامعه مردسالار راه ديگري براي تامين امرار معاش جز روسپيگري پيدا نمي كنند اما روسپيگري، فقر را تعميق مي دهد و آنان وارد اشكال جديدي از فقر مي شوند.
به گفته دارابي، زنان تن فروش در اغلب كشورهاي دنيا و ايران، مهمترين گروه هدف قاتلان زنجيره اي هستند كه از مصاديق آن در ايران نيز مي توان به قتل هاي مرد عنكبوتي اشاره كرد.
وي خاطرنشان كرد: آمار مرگ و مير زنان تن فروش، 40 برابر بيشتر از زنان معمولي است؛ طبق تحقيقات انجام شده در ايران، 70 درصد زنان تن فروش مايل به ترك اين كار هستند اما عواملي مانند داغ ننگ، نداشتن مهارت شغلي، تحصيلات پايين، ناآگاهي از خدمات اجتماعي، نداشتن خانواده حامي و وجود واسطه هايي كه آنان را مجبور به اين كار مي كنند، مانع ترك آنان مي شود.
اين پژوهشگر علوم اجتماعي گفت: طبق آمار اعلام شده در سال 80، حدود 40 درصد زنان تن فروش بعد از دستگير شدن و ترخيص از كمپ ها دوباره به تن فروشي مي پردازند.
دارابي يادآور شد: روسپيگري، پديده اي اجتماعي است كه فرد انگاشته به آن منجر به مجرم نگاري آن شده است و روسپيگري اغلب انتخاب نهايي زنان و دختراني است كه راه ديگري ندارند.
اجتمام*9185*3063