همگاني كردن ورزش جانبازان و معلولين در اولويت است

يزد - ايرنا - رئيس فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين گفت: همگاني كردن ورزش با همكاري دستگاه هاي اجرايي و مشاركت هيات ها در سراسر كشور جزو اولويت هاي اين فدراسيون است.

به گزارش ايرنا ، حميد علي صميم،ي روز دوشنبه در جمع مسوولان هيات جانبازان و معلولين استان يزد افزود: براي گسترش ورزش در بين جانبازان و معلولان به همكاري و حمايت هاي دستگاه هاي اجرايي و رسانه هاي گروهي نياز است.
وي ادامه داد: تاكنون براي تحقق همگاني كردن ورزش و حضور جانبازان و معلولان در كشور با برنامه ريزي هيات ها و همراهي علاقمندان و برخي نهادها كارهاي خوي انجام شده ولي باي با قوت و جديت بيشتر تداوم يابد.
اين مسوول تصريح كرد: هيات هاي استاني در انجام برنامه ها و جلب مخاطبان بيشتر نقش اساسي را بر عهده دارند و بايد با برنامه ريزي مدون براي گسترش ورزش در بين جامعه هدف هميشه پيشگام باشند.
صميمي با اشاره به اينكه هيات هاي جانبازان و معلولان بخاطر گستردگي شرح وظايف و حجم بالاي فعاليت ها بايد با نگرش كامل و ديد باز و در نظر گرفتن تمام شرايط زمينه را براي پيشرفت رشته هاي زيرمجموعه خود فراهم نمايد بر پوشش رقابت ها و انجام برنامه هاي فرهنگي بيشتر تاكيد كرد.
وي همچنين از فعاليت هاي هيات جانبازان و معلولان استان يزد و همراهي اداره كل ورزش و جوانان و ساير دستگاه هاي اجرايي براي همراهي و گسترش ورزش افراد زير پوشش قدرداني كرد.
رئيس فدراسيون جانبازان و معلولين در سفر به يزد در مجمع سالانه اين هيات هم شركت كرد.
استان يزد 47 هيات ورزشي و 65 هزار ورزشكار زير پوشش بيمه دارد كه از اين تعداد 2 هزار نفر را ورزشكاران جانباز و معلول در 30 رشته ورزشي تشكيل مي دهند.
7536/ 6197