۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷،‏ ۱۴:۵۷
کد خبر: 82902027
۰ نفر
اراضي كشاورزي مازندران معاينه پزشكي مي شود

ساري - ايرنا - استاندار مازندران حفظ محيط زيست شكننده استان را نيازمند تلاش و وفاق همگاني همراه با برنامه ريزي دانست و گفت كه گسترش تحقيقات زمين شناسي پزشكي در استان در دستور كار قرار گرفته است .

به گزارش خبرنگار ايرنا ، محمد اسلامي روز دوشنبه در همايش ملي راهبردي مديريت منابع آب و چالش هاي زيست محيطي در ساري افزود : از سازمان زمين شناسي خواستيم تحقيقات زمين شناسي پزشكي را گسترش دهد تا با تحقيقات پژوهشگران، تزريق سموم را به زمين هاي استان متوقف كنيم.
بر اساس آمارهاي رسمي ، مازندران 430 هزار هكتار زمين كشاورزي دارد كه در آنها 72 نوع محصول كشت مي شود . اين استان در توليد 15 نوع محصول كشاورزي رتبه اول تا سوم را دارد .
وي مصرف بي رويه سموم كشاورزي در گذشته را يكي از مهم ترين جفاها به محيط زيست مازندران توصيف كرد و گفت : اراضي كشاورزي ما بقدر كفايت با مصرف سموم آلوده شده است و نبايد اجازه دهيم بيشتر از اين آسب به اراضي كشاورزي و محيط زيست مازندران وارد شود.
نماينده عالي دولت در مازندران با تاكيد بر اين كه ' با آلودگي آب ، خاك و هوا عرصه زندگي را براي خود تنگ كرده ايم ' ، افزود : متاسفانه آب، خاك و هواي ما آلوده شده است و از ميراثي كه متعلق به آيندگان است بيش از اندازه مصرف كرده ايم .
وي تاكيد كرد : بايد به خود بياييم و در نگاهمان بازنگري كنيم و از رفتارها و سياست هاي گذشته خود در اين حوزه ها به صورت فردي ، جمعي ، خانوادگي ، ملي ، منطقه اي و بين المللي اجتناب و در رفتار و عملكردمان ، شيوه هاي نوين را جايگزين شيوه هاي گذشته كنيم.
اسلامي يكي از مهم ترين مصداق هاي بي توجهي به محيط زيست و منابع را وضعيت كم آبي و خشكسالي موجود در كشور از جمله مازندران دانست و گفت : واقعيت اين است كه از آب هاي تحت الارضي بيشتر از حد مجاز برداشت كرديم.
وي جبران بي مبالاتي هاي گذشته و جلوگيري از هرگونه آسيب رساني بيشتر به محيط زيست در آينده را نيازمند پژوهش محور شدن اقدامات اجرايي دانست و تاكيد كرد : بايد با تجميع همه پژوهش هايي كه در بخش ها و دستگاه هاي مختلف انجام شده ، راهبردهاي مطرح در مديريت منابع آب و چالش هاي زيست محيطي به برنامه اقدام تبديل شود و خروجي آن ها در صحنه و ميدان قابل مشاهده باشد.
استاندار مازندران با تاكيد بر اين نكته كه نبايد اجازه داد با ايجاد آلودگي بيشتر در آب و خاك امنيت و سلامت غذايي كشور خطر بيفتد ، گفت : آنچه امروز در پژوهش ها به آن نياز داريم اين است كه تحقيقات و پژوهش هاي ما برگرفته از مسايل و دغدغه ها باشد و به حل مساله منجر شود.
وي افزود : دستگا هاي مسئول بايد برنامه اقدامشان را با اقتباس از نتايج پژوهش هاي دانشگاهي انجام دهند و ما هم در برنامه اقتصاد مقاومتي استان در سال 97، محورهاي آب ، كشاورزي و سرمايه گذاري در مباحث زيست محيطي را مورد توجه قرار داده ايم و پروژه هايي تعريف شده تا توان افزايي زندگي را در مقابل توان فرسايي محيط زيست فعال كند.
همايش ملي مديريت منابع آب و چالش هاي زيست محيطي صبح امروز در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري آغاز به كار كرد و فردا نيز ادامه مي يابد.
ديپلماسي آب ، چالش هاي فرهنگي و زيست محيطي مديريت آب ، ارزيابي تجارت آب مجازي در مديريت جامع منابع آب و نگرش نو به تغيير اقليم و مديريت منابع آب ، بحران كمي و كيفي منابع آب در هزاره سوم و بحران حكمراني آب از تعامل تا تقابل از موضوعات سخنراني محققان و كارشنان در روز اول اين همايش بود.
عباس عراقچي معاون وزارت امور خارجه يكي از سخنرانان امروز همايش بود كه با عنوان ديپلماسي آب براي حاضران سخنراني كرد.
بر اساس برنامه اعلام شده ، اين همايش فردا با ارائه 16 عنوان مقاله در مورد مسايل سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي آب ، و منابع آبي و خاكي در قالب سخنراني ادامه مي يابد.
6990/1654