۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷،‏ ۹:۵۰
کد خبر: 82901493
۰ نفر
كاهش بارندگی ها به 38 درصد رسید

تهران- ایرنا- ارتفاع كل ریزش های جوی از اول مهر تا هشتم اردیبهشت سال آبی جاری (97-96)، 131.8 میلیمتر گزارش شده كه نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته كه معادل 212.9 میلیمتر بود، 38.1 درصد كاهش یافته است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، با وجود بارش باران در هفته نخست اردیبهشت ماه، میانگین بارندگی سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت كه 217.3 میلیمتر بود، 39.3 درصد كاهش دارد.
شركت مدیریت منابع آب ایران، كل حجم بارش های اول مهر تا هشتم اردیبهشت را 217 میلیارد و 21 میلیون مترمكعب گزارش كرده است.

** جزئیات كاهش بارندگی ها در حوضه های آبریز اصلی
به طور كلی، ایران دارای 6 حوضه آبریز اصلی است كه این حوضه ها شامل «دریای خزر»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریاچه ارومیه»، «فلات مركزی»، «مرزی شرق» و «قره قوم» است.
بارش ها امسال نسبت به سال آبی گذشته، به جز دو حوضه آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر، در همه حوضه ها كاهش یافته و نسبت این كاهش ها از 37.9 درصد در حوضه قره قوم تا 49.3 درصد در حوضه خلیج فارس و دریای عمان در نوسان است.
بیشترین كاهش بارندگی ها مربوط به حوضه خلیج فارس و دریای عمان است كه با 177.2 میلی متر ارتفاع، نسبت به دوره مشابه پارسال كه 349.8 میلی متر بود، 49.3 درصد و نسبت به متوسط دراز مدت كه 342.8 میلی متر بود، 48.3 درصد كاهش داشت.
بعد از حوضه «خلیج فارس و دریای عمان»، حوضه آبریز «فلات مركزی» با بیشترین افت بارش روبرو شد كه با 75.7 میلیمتر ارتفاع، نسبت به پارسال كه 145 میلیمتر بود، 47.8 درصد و نسبت به متوسط دراز مدت كه 146.1 میلی متر بود، 48.2 درصد كاهش یافت.
«مرزی شرق» نیز از دیگر حوضه هایی است كه در سال آبی امسال شاهد بارش های كمتری نسبت به قبل از آن بود؛ از ابتدای سال آبی 97-96 تا هشتم اردیبهشت ماه، ارتفاع بارش ها در این حوضه آبریز 33 میلی متر گزارش شد كه نسبت به سال آبی قبل از آن 42.6 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت 64.5 درصد كاهش یافت.
حوضه آبریز «قره قوم» از نظر كاهش بارندگی ها در رتبه چهارم قرار گرفت؛ از ابتدای سال آبی جاری تاكنون ارتفاع بارش ها در این حوضه آبریز 105.4 میلیمتر گزارش شد كه نسبت به سال آبی قبل از آن كه 169.8میلی متر بود، 37.9 درصد و نسبت به متوسط 49 ساله نیز كه 187.9 میلی متر بود، 43.9 درصد افت كرد.
حوضه آبریز «دریای خزر» كه تا اواخر فروردین ماه نیز كاهشی بود، در اردیبهشت ماه تقریبا هم تراز پارسال شد؛ به این شكل كه ارتفاع بارندگی ها در این حوضه آبریز از ابتدای سال آبی جاری تا هشتم اردیبهشت ماه 249.4 میلیمتر بوده كه نسبت به دوره مشابه پارسال كه 293.1 میلی متر بود، چهار دهم درصد افزایش یافته است.
البته، حوضه آبریز دریای خزر كماكان نسبت به متوسط 49 سال گذشته كه 313.4 میلی متر بود، 6.1 درصد كاهش دارد.
در این میان، بارندگی ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز افزایش یافته است و با 324 میلی متر بارندگی، نسبت به سال گذشته كه 247.9 میلی متر گزارش شده، 30.7 درصد افزایش یافته است؛ بارندگی ها در این حوضه آبریز نسبت به متوسط 49 سال اخیر نیز كه 273.2 میلی متر بوده نیز 18.6 درصد افزایش یافته است.

اقتصام**9189**2025