استاندار خراسان شمالي: تدوين برنامه سازگاري با كم آبي تسريع شود

بجنورد- ايرنا- استاندار خراسان شمالي خواستار سرعت بخشي در تدوين برنامه سازگاري با كم آبي در استان شد و گفت: براي مديريت منابع و مصارف آب و كاهش و حذف برداشت هاي غيرمجاز و تامين آب سالم براي مناطق روستايي و شهري، بايد برنامه مشخص اولويت دار داشته باشيم.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي شركت آب منطقه اي خراسان شمالي محمدرضا صالحي روز يكشنبه در نشست كارگروه سازگاري با كم آبي اظهار كرد: برنامه ها بايد پيوست فرهنگي داشته باشند تا مردم در اجراي برنامه و برخورد با تخلفات، همراه و همگام مسئولان باشند.
به گزارش ايرنا استان 28 هزار كيلومتر مربعي خراسان شمالي در سال گذشته در زمره سه استان اول كشور از لحاظ خشكسالي شديد تا بسيار شديد قرار گرفته است.
استاندار خراسان شمالي در ادامه گفت: در برخورد با تخلفات صرف ممنوعيت مشكل را حل نخواهد كرد، بايد همزمان با ممنوعيت، مصونيت نيز ايجاد شود.
وي اظهار كرد: اگر كشاورز را از كشت منع مي كنيم بايد راهكارهاي جبران منع كشت را نيز به او بدهيم تا به سمت آينده ايمن و افزايش درآمد عمومي برويم.
صالحي تصريح كرد: برداشت هاي غيرمجاز بايد به سمت صفر برود حتي اگر لازم باشد به برخي برداشت هاي ضروري غيرمجاز با تشخيص دستگاه هاي مسئول، مجوز داده شود.
وي افزود: شرايط كم آبي، تنها ناشي از كاهش بارندگي نيست و عوامل ديگري نظير افزايش دما، افزايش جمعيت، توسعه شهرنشيني و مصرف بي رويه نيز در آن تاثير دارند.
استاندار خراسان شمالي گفت: هر كار اجرايي با هر نظري توسط هر شخص مشاور و مدير، بايد در چهارچوب سياست ها و دستورالعمل هاي دولت باشد.
وي گفت: امروزه در مديريت منابع و مصارف آب به ويژه در بخش كشاورزي ديگر نبايد ملاك و شاخص ما تناژ محصول در سطح هكتار باشد بلكه بايد به توليد محصول بر حسب مقدار آب مصرفي متمركز شويم.
استاندار خراسان شمالي گفت: قانون در مصاديق جرايم بخش آب به ويژه در كشت محصولات پر مصرف آب در مناطق كم آب صراحت دارد و براي مثال وقتي كشت برنج در استان گلستان ممنوع است در اين استان بايد ممنوع و از كشت آن جلوگيري شود.
مدير عامل شركت آب منطقه اي خراسان شمالي نيز در اين نشست گفت: سطح ذخاير برف استان در سال آبي گذشته 18 هزار كيلومتر مربع به ضخامت 70 سانتيمتر بوده كه در سال آبي جاري به رقم سه هزار و 500 كيلومتر مربع و صخامت 15 سانتيمتر يعني به كمتر از يك پنجم كاهش يافته است.
مهندس سيد ابراهيم علوي افزود: در شرايط كنوني 71 درصد مخازن سدهاي استان خالي است و ميزان بارش ها در سال آبي جاري در مقايسه با پارسال 20 درصد كاهش يافته است.
وي اظهار كرد: 380 هكتار از زمين هاي كشاورزي استان زير كشت برنج مي رود كه راهكار اجرايي برخورد قضايي و نوع جريمه و مصاديق جرايم در اين زمينه در قانون مشخص نيست.
علوي گفت: طبق مصوبات شوراي حفاظت آب استان، الگوي كشت جهاد كشاورزي در استان ظرف سه ماه آينده بايد نهايي شود و چاه هاي غير مجاز در حريم يكهزار متري چاه هاي آب شرب نيز در اولويت انسداد قرار گرفته است.
او افزود: در شرايط كنوني سه هزار و 614 حلقه چاه غير مجاز در استان شناسايي شده است كه سالانه بيش از 34 ميليون متر مكعب آب از آنها برداشت مي شود.
وي گفت: علاوه بر برداشت آب از چاه هاي غيرمجاز سالانه 112 ميليون متر مكعب آب نيز به صورت اضافه برداشت از چاه هاي داراي پروانه برداشت مي شود.
وي افزود: بايد با احصاي دقيق وضعيت چاه هاي غيرمجاز و تدارك تمام امكانات لازم، از حفر چاه هاي جديد غيرمجاز جلوگيري شود.
دادستان بجنورد نيز در اين نشست اعلام كرد: دستگاه قضايي براي همكاري در مسلوب المنفعه كردن چاه هاي غيرمجاز و ساير برداشت هاي غيرمجاز آب، هيچ محدوديتي در هيچ كدام از مناطق استان ندارد.
مسلم محمدياران گفت: آنچه كه در شرايط كنوني به آن نياز داريم تعريف كار مشخص در زمان مشخص براي كل استان در اين زمينه است.
استان 863 هزار نفري خراسان شمالي داراي 344 هزار هكتار عرصه باغي و كشاورزي است.
3007/6042