دانش آموزان استثنايي مازندران يك درميان به مدرسه مي روند

ساري - ايرنا - رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي مازندران گفت: بسياري از خانواده هاي دانش آموزان استثنايي در اين استان به دليل توان مالي كم، دانش آموزان خود را نامرتب راهي مدرسه مي كنند.

سيد حسين قاسمي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه اغلب خانواده هاي داراي دانش آموزان استثنايي اقشار كم درآمد و حتي بي بضاعت هستند، افزود: در آمد كم و هزينه هاي بالاي بيماري هاي اين دانش آموزان ، كفاف هزينه اياب و ذهاب دانش اموزان استثنايي را نمي دهد.
وي اظهار كرد: در بسياري از شهرها و استان ها مانند تهران شهرداري ها تمام هزينه اياب و ذهاب دانش آموزان استثنايي را بر عهده گرفته اند و پرداخت مي كنند.
رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي مازندران گفت : كمك به دانش آموزان استثنايي نه وظيفه خاص آموزش و پرورش بلكه همه نهاد هاي ديگر است اما برخي نهاد ها مانند بهزيستي فقط هزينه سرويس دانش آموزان معلول جسمي و حركتي را مي دهد و براي ديگر دانش آموزان از اين دست ، هزينه اي پرداخت نمي كند .
قاسمي ادامه داد: با توجه به بالا بودن هزينه درمان معلولان، بيشتر والدين اين دانش آموزان با معلوليت شديد قادر به پرداخت هزينه اياب و ذهاب فرزندانشان به مدارس نبودند .
وي همچنين استفاده از بخشي از منابع مدرسه براي تامين هزينه اياب ذهاب را يكي از اقدامات جلوگيري از بازماندن دانش آموز از تحصيل اعلام كرد و افزود : اما اين هم كافي نيست زيرا هزينه هاي مدارس ابتدايي نيز بسيار است و منابع مدرسه كفاف استهلاك مدرسه را نيز نمي دهد .
رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي مازندران گفت: بر اساس قانون مقرر شد كه وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور ماهانه با پرداخت يك ميليارد و 940 ميليون ريال اعتبار هزينه اياب و ذهاب دانش اموزان استثنايي مازندران را پرداخت كنند .
قاسمي اظهار كرد : اما متاسفانه به دليل مشكلات اقتصادي در حال حاضر فقط 55 درصد از اين ميزان تامين مي شود و باقي آن توسط خانواده اين دانش آموزان پرداخت مي شود .
گفتني است كه از سال 1393 با تصويب لايحه پرداخت هزينه اياب و ذهاب دانش آموزان استثنايي در مجلس شوراي اسلامي ، رديف بودجه اي براي آنان در نظر گرفته شده است .
مازندران بيش از 2 هزار و 800 دانش آموز استثنايي در سه مقطع ابتدايي ، متوسطه اول و هنرستان دارد كه در 53 مدرسه و بيش از 30 مركز آموزش و توانبخشي مشكلات ويژه يادگيري در حال تحصيل مي باشند .
دانش آموزان و يا كودكان استثنايي ، افرادي معلول و يا مستعد معلوليت هستند كه نسبت به افراد معمولي داراي نيازهاي استثنايي و حمايت هاي ويژه هستند .
كودكان استثنايي با افراد متوسط و طبيعي در زمينه ي ويژگي هاي ذهني، توانايي هاي حسي، توانايي هاي ارتباطي، رفتار اجتماعي و خصوصيات جسمي متفاوت هستند و اين تفاوت ها به اندازه اي است كه كودكان براي شكوفا ساختن هرچه بيشتر استعدادهاي خويش به برنامه هاي درسي مختلف و خدمات آموزشي ويژه اي نيازمند مي باشند.
البته كودكان استثنايي داراي طيف وسيعي هستند و بر اين اساس در چند سال گذشته براي تشخيص معلوليت و يا همان سطح استثنايي بودن آنها ، در زمان بدو ورود به مدرسه و يا حتي زودتر مورد غربالگري قرار مي گيرند .
بر اساس آمار آموزش و پرورش استثنايي مازندران سال 96 بيش از 60 هزار دانش آموز كلاس اولي قبل از ثبت نام غربالگري آمادگي تحصيلي و آمادگي جسماني شدند كه از اين ميزان بيش از 98 درصد به مدرسه هاي معمولي هدايت شدند و باقي در مدارس استثنايي ثبت نام شدند .
مازندران بيش از 530 هزار دانش آموز دارد كه در حدود چهار هزار مدرسه تحصيل مي كنند .
7335/1899