كشاورزي كم آب بر نيازمند سرمايه گذاري كلان است

قم - ايرنا- نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي گفت: براي رسيدن به كشاورزي مدرن و كم آب بر، نيازمند سرمايه گذاري كلان هستيم، چرا كه كشاورزان بويژه در بخش خرد توانايي مالي چنين كاري را ندارند و بدون مشاركت دستگاه هاي متولي نمي توانند هزينه هاي كار و زندگي خود را تامين كنند.

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام و المسلمين مجتبي ذوالنوري روز يكشنبه درنخستين جشنواره گل محمدي درقم، افزود: كشاورزان براي ادامه فعاليت خود نيازمند سرمايه در گردش هستند و به همين دليل نياز است تا نسبت به خريد تضميني محصول آنان، توجه لازم صورت گيرد.
وي ادامه داد: كار كشاورزي وابسته به شرايط جوي و مولفه هاي طبيعي بسياري است كه حاصل كار كشاورز را تهديد مي كند، به همين دليل اين قشر پر تلاش براي ادامه فعاليت خود نيازمند حمايت و پشتيباني هستند.
وي با اشاره به اين كه كشاورزان براي توليد محصول هرگونه سختي را تحمل مي كنند، ادامه داد: بايد متناسب با اقليم هر منطقه، بر روي گونه هاي گياهي كارهاي تحقيقاتي صورت گيرد و در اين زمينه از ظرفيت آزمايشگاه ها و پژوهشكده هاي كشاورزي استفاده شود.
ذوالنور با اشاره به اين كه امنيت غذايي يك مساله جدي است و در اين زمينه بايد سياست هاي درستي تدوين شود، گفت: ايجاد مزارع تحقيقاتي گسترده در بخش كشاورزي نيازمند حمايت دولت و مديريت بالادستي كشور است كه بايد به سرعت انجام و نتايج تحقيقات براي استفاده در زمين هاي كشاورزي در اختيار كشاورزان قرار گيرد.
وي درادامه با تقدير ازعملكرد مديران استان در بخش كشاورزي، بيان كرد: قم در زمينه كشاورزي با وجود مشكل كم آبي، ظرفيت هاي متناسب با اقليم خود را دارد و اميد است در آينده نزديك با تحقيقاتي كه در اين حوزه صورت مي گيرد، شاهد افزايش ارزش افزوده اقتصادي فعاليت هاي كشاورزي باشيم.
وي با اشاره به قابليت هاي مناسب قم براي توليد گياهان دارويي، افزود: براي نمونه فروش خام گياه گل محمدي و استفاده از آن تنها براي گلاب گيري بايد با ايجاد زنجيره توليد و استقرار صنايع تبديلي و تكميلي در بخش كشاورزي استان، جاي خود را به فرآوردهاي دارويي، غذايي و صنايع عطر سازي دهد و ارزش افزوده اقتصادي بيشتري در اختيار كشاورزان قمي قرار گيرد.
نخستين جشنواره گل محمدي قم در باغ كرباسچي واقع در بخش جعفريه برگزار شد؛ قم داراي يك شهرستان به همين نام و پنج بخش جعفريه، كهك، سلفچگان، خلجستان و مركزي است؛ جعفريه در فاصله حدود 50 كيليومتري شهر قم قرار گرفته است.
گسترش سطح زير كشت گياه گل محمدي از اولويت هاي سازمان جهاد كشاورزي قم براي رشد اقتصادي بيشتر استان در بخش كشاورزي و اشتغالزايي مردم مناطق روستايي است و حدود 200 هكتار از زمين هاي كشاورزي استان به كشت اين محصول اختصاص داده شده است.
گل محمدي در هر هكتار به 5 هزار متر مكعب آب نياز دارد و متوسط برداشت اين گياه در هر هكتار در سال اول حدود 500 كيلوگرم است كه تا سال چهارم مي تواند به بيش از 4 تن در هكتار برسد و اين ميزان درآمد بسيار خوبي را براي كشاورزان خواهد داشت.
حدود 10 قلم گياه دارويي در استان قم شامل نعنا فلفلي، نعنا معمولي، شويد، به ليمو، بابونه، زيره سبز، بيد مشك، گل محمدي و زعفران كشت مي‌شود.
در بخش كشاورزي كل اراضي قابل كشت استان قم معادل 105 هزار و 730 هكتار است كه اين رقم 46 صدم درصد كل اراضي قابل كشت كشور مي باشد.
7405/ 6133/