بندرماهشهر با خطر بحراني شدن پديده گردوغبار روبه روست

بندرماهشهر - ايرنا - مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خوزستان گفت: تاكنون 22 هزار و 200 هكتار عمليات كاشت و تثبيت در خوزستان براي مقابله با گرد و غبار انجام شده با اين حال شرايط بندرماهشهر مساعد نيست و با خطر بحراني شدن ناشي از اين پديده روبه رو است.

احمد مطيعي روز شنبه درحاشيه همايش منطقه‌اي گرد و غبار، چالش‌ها و راهكارها دربندرماهشهر
در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد:خوزستان جزو مناطق خشك و نيمه خشكي است كه معضل شن‌زارها و گردو غبار دو مشكل اصلي آن هستند.
وي ادامه داد: مقابله با شن‌زارها قدمتي بيش از 50 سال دارد و در سال 47 از اطراف شهرها مثل اهواز، شوش و اميديه شروع شد؛ شن‌زارهاي اين مناطق با مالچ‌پاشي و نهال كاري تثبيت شد و دستگاه‌هاي اجرايي و خود مردم براي كنترل اين بحران كمك كردند.
وي با بيان اينكه پديده گرد و غبار يك پديده تازه‌ با قدمت 15 ساله با تنوع و تغييرپذيري است افزود: عمليات تثبيت خاك به ميزان 22 هزار و 200 هكتار در خوزستان انجام شده است.
وي گفت: براي مقابله با پديده گرد و غبار كار پوشش گياهي و كاشت گونه‌هاي محلي در سه هزار و 400 هكتار نهال در سال 94 آغاز ، و در سال 95 پنج هزار و 800 هكتار، و در سال 96، بالغ بر 13 هزار هكتار انجام شد؛ با اين حال عمليات كاشت همچنان ادامه دارد و تا پايان امسال اين رقم به 15 هزار هكتار خواهد رسيد.
وي اضافه كرد: شهرستان بندرماهشهر، منطقه‌اي است كه مستعد بحراني شدن شرايط و نامناسب‌تر شدن شرايط فعلي در رابطه با پديده گردو غبار را دارد از اين رو كنترل شرايط و جلوگيري از بحراني شدن اين وضعيت مستلزم هم‌فكري و هم‌گرايي ابتدا در اين شهرستان است.
مطيعي افزود:ظرفيت‌هاي عظيم موجود شهرستان ماهشهر نشان از وجود توان مديريت در اين شرايط است بنابراين بايد اهتمام ويژه‌اي براي كنترل ريزگردها انجام شود.
وي بيان داشت: خشكسالي، گرم شدن زمين علل طبيعي اين پديده و اقدامات انساني از جمله بهره‌وري بي‌رويه از منابع آبي و مديريت نامناسب آن، احداث سد و همچنين لوله‌گذاري شركت نفت كه موجب تخريب مراتع مي‌شود علل انساني بروز اين پديده است، از اين رو بايد در رفتارهاي انساني بازنگري صورت گيرد و هدف از برگزاري اين همايش نيز آشنايي عموم مردم با علل بروز پديده گردو غبار است تا بتوان فرهنگ‌سازي مناسبي صورت گيرد تا رفتارهمگان در رابطه با اين مساله تغيير كند.
استاديار پژوهشي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان نيز به خبرنگار ايرنا گفت: منشا پديده گردو غبار در مواردي انساني دارد و دخالت انسان در بروز آن مشاهده مي شود.
مهري ديناروند كاهش بارندگي و بروز خشكسالي در سال هاي اخير را از جمله دليل گردو غبار عنوان كرد و افزود: اين عامل باعث شده منطقه از چهره كاملا سبز به حالت شور و بياباني تبديل شود؛ در طول سال هاي اخير به دليل خشكسالي تراكم قبلي گونه‌هاي گياهي در منطقه ديده نمي‌شود، اين شرايط به گونه اي است كه برخي از گونه‌هاي گياهي در طبيعت خوزستان كاملا حذف شده اند.
ديناروند گفت: به دليل ماهيت بياباني بودن اين گونه‌هاي گياهي با يك سري اقدامات مناسب مي توان اين گونه ها را به طبيعت بازگرداند، بانك بذر منطقه هم اكنون در وضعيت مناسبي قرار دارد و بذر خيلي از گونه‌هاي گياهي در زير بوته‌ها وجود دارد و مي توان اين گونه ها را به طبيعت برگرداند و احيا كرد.
وي از جايگزيني گونه هاي بومي به جاي گونه هاي غيربومي درخوزستان براي مقابله با پديده گرد و غبار خبر داد و گفت: تلاش ما در مركز تحقيقات و اداره كل منابع طبيعي خوزستان اين است كه علاوه بر گونه هاي غيربومي كه در حال كشت هستند از گونه‌هاي بومي نيز استفاده كنيم و كار شناسايي گونه هاي بومي مناسب براي اين كار در قالب پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده است.
همايش منطقه‌اي گرد و غبار، چالش‌ها و راهكارها ،با حضور جمعي از مسئولان منابع طبيعي و محيط زيست خوزستان و اساتيد دانشگاه آزاد واحد بندر ماهشهر در سالن ذكرياي رازي دانشكده پليمر دانشگاه آزاد ماهشهر برگزار شد.
9858/7165/ 6037