معماران ایرانی دو جایزه یونسكو را درو كردند

الجزیره-ایرنا- معماران ایرانی در مسابقات بین المللی معماری جایزه ورسای كه توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسكو) در الجزایر برگزار شده بود، موفق به كسب دو جایزه شدند.

به گزارش روز شنبه ایرنا، داوران بین المللی در مرحله مقدماتی، 70 طرح ارسال شده برای جایزه طراحی داخلی و خارجی به دبیرخانه جایزه ورسای یونسكو را انتخاب كرده بودند كه در نهایت 24 طرح و از جمله دو طرح از معماران ایرانی به عنوان طرح های برتر برگزیده شد .
طرح های برنده از ایران شامل طرح مجتمع تجاری بام لند با طراحی و معماری مشترك مرتضی ادیب و مریم یوسفی و طرح خانه فرهنگ رایزن با طراحی و معماری مانلی افشنگ و مهفام كوشش است.
بیش از 10هزار طرح معماری از اروپا ، آفریقا و غرب آسیا به دبیرخانه این جایزه ارسال شده بود .
مسابقه معماری یونسكو برای فضاهای تجاری سالانه در دو بخش معماری خارجی و معماری داخلی برگزار می شود كه امسال مراسم اعطای جایزه این مسابقه در الجزیره برگزار شد.
ویژگی بارز طرح های برگزیده، تلفیق تجارت با فرهنگ و هنر است.
خاورم **2041** 1049