ذخیره آب 4 سد فارس منفی است

شیراز - ایرنا - مدیرعامل سازمان آب منطقه ای فارس گفت:‌ سدهای ملاصدرا، ایزدخواست، سیوند و خسویه در این استان نه تنها هیچ آبی برای برداشت ندارند بلكه بیش از حد مجاز از آنها برداشت شده و ذخیره این سدها منفی است.

مهندس حمیدرضا دهقانی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: از سدهای درودزن، سلمان فارسی، تنگاب، رودبال و چشمه عاشق 774 میلیون متر مكعب آب قابل برداشت وجود دارد كه 630 میلیون متر مكعب آن در سد سلمان فارسی ذخیره است.
به گفته وی متوسط بارندگی امسال در استان فارس 114.2 میلیمتر است كه 70 درصد كمتر از سال گذشته است.
دهقانی شهروندان را به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف آب دعوت كرد و گفت:‌ درسال جاری زراعی ( از اول مهر 96 تاكنون) میانگین بارندگی استان فارس نسبت به میانگین بارندگی بلند مدت استان حدود 57 درصد كمتر است و پراكندگی این بارش ها مناسب نیست.
به گفته وی، ورودی آب به سدهای استان فارس نیز چندان چشمگیر نیست، اكنون سد درودزن كه تامین كننده 25 درصد از آب شرب شیراز است، چهار متر مكعب بر ثانیه ورودی آب دارد.
این مقام مسئول اظهار كرد: همچنین میزان ورودی آب به سد ملاصدرا یك متر مكعب بر ثانیه، سد سلمان فارسی سه متر مكعب بر ثانیه ، سد تنگاب یك متر مكعب، سد رودبال 2 متر مكعب و سد چشمه عاشق 280 لیتر بر ثانیه است.
مهندس دهقانی ازمردم استان خواست همچنان صرفه جویی درمصرف آب را در اولویت قرار دهند و برای عبور از شرایط تنش آبی در تابستان امسال همكاری كنند.
6113/ 2027