۸ اردیبهشت ۱۳۹۷،‏ ۱۱:۴۲
کد خبر: 82899518
۰ نفر
20درصد از وسعت مزارع هرمزگان كاسته مي شود

بندرعباس – ايرنا – رييس سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان گفت: در اجراي مصوبه شوراي حفاظت از منابع آب، درمرحله نخست 20 درصد از وسعت زمين هاي زراعي زيركشت گياهان آب بر اين استان كاسته مي شود.

علي باقرزاده روز شنبه در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: براساس
آمارهاي ارائه شده از سوي هواشناسي و شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان كاهش 80 درصدي بارندگي سالانه و بيلان منفي 30 تا 50 درصدي سفره هاي زير زميني دشت هاي اين استان در سال آبي جاري در پيش است.
وي ادامه داد: با اين وضعيت راهي غير از كم كردن بخشي ازسطح زير كشت گياهان با مصرف بالاي آب دراين استان نداريم.
رييس سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان سطح زير كشت گياهان زراعي اين استان را 79 هزارهكتار با توليد سالانه يك ميليون و 670هزارتن عنوان كرد.
باقر زاده ياد آور شد: در راستاي اصلاح الگوي كشت با آغاز سال زراعي جديد(مهرماه سال جاري) 16هزار هكتار آن شامل بخش هايي ازمزارع هندوانه، خيار سبز، فلفل، بادمجان، پياز و ذرت دانه اي كاهش مي يابد.
به گفته وي در اجراي طرح اصلاح الگوي كشت تنها با كاستن 3 هزارهكتار مزرعه هندوانه، 9هزارهكتار مزرعه سبزي، صيفي، جاليز و هزارهكتار ذرت دانه اي در سال زراعي پيش رو مي توان سالانه افزون بر80 ميليون مترمكعب آب صرفه جويي كرد.
رييس سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان اجراي موفق اين طرح را مستلزم حمايت وهمراهي كشاورزان، هماهنگي اعضاي شوراي حفاظت از منابع آب و تشكل هاي كشاورزي فعال دانست.
باقر زاده در ادامه از بهينه سازي مصرف آب، اصلاح الگوي كشت، بهره گيري و توسعه طرح هاي نوين آبياري وتوسعه كشت هاي گلخانه اي و كشت محصولات كم آب به عنوان مهم ترين برنامه هاي شوراي حفاظت ازمنابع آب هرمزگان نام برد.
وي با تاكيد مجدد بر تنش هاي آبي موجود درهرمزگان ياد آور شد: طرح هاي ديگري شامل احداث گلخانه با وام بانكي سود 6درصد، كشت جايگزيني گياهان با مصرف آب كمتر( با محوريت محصولات استراتژيك) دانه هاي روغني در دستور كار جهاد كشاورزي اين استان قراردارد.
وي با بيان اينكه ميزان برداشت محصول ازيك هكتارگلخانه با 10هكتار مزرعه سنتي برابري مي كند از توسعه كشت هاي متراكم به عنوان مهم ترين برنامه وزارت جهاد كشاورزي درراستاي كمك به بهبود معيشت بهره برداران، توليد محصول سالم، مديريت منابع آبي و توليد محصولات صادرات محور نام برد.
رييس سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان گفت: در نخستين اقدام تا مهرماه امسال با احداث 210هكتار گلخانه جديد توسط بخش خصوصي، وسعت گلخانه هاي اين استان به بيش از 400هكتار و تا پايان سال جاري(97خورشيدي) به 510هكتار افزايش مي يابد.
در سالهاي اخير كاهش بارندگي موجب افت سطح آبهاي زيرزميني و خشك شدن تعداد زيادي از چاهها و ديگر منابع تامين كننده آب كشاورزي و حتي آشاميدني هرمزگان شده كه در چنين شرايطي مشاركت مردم در برنامه ريزي و مديريت منابع آب، اجراي آبياري نوين و تغيير الگوي كشت توسط كشاورزان از مهمترين نكاتي است كه مي تواند در ‏مديريت منابع آب موجود مهم و اثر گذار باشد.
هرچند براي رسيدن به كشاورزي پايدار نياز به رعايت الگوي كشت متناسب با وضعيت آبي اين استان است اما در پروانه بهره برداري بهره برداران هيچ گونه الگوي كشتي براي كشاورز ترسيم نشده است.
سازمان جهاد كشاورزي براي بالابردن راندمان بخش كشاورزي بايد الگوي كشت مشخص نمايد تا شركت سهامي آب منطقه اي بتواند ضمن نظارت متناسب با الگوي كشت ارائه شده مقدار آب لازم را تامين كند.
6149 /6048

* آگاهي از آخرين اخبار استان در كانال تلگرام ايرنا هرمزگان
* لينك جستجو كانال: irnabandarabas@
*ايميل: irna.hormozgan@yahoo.com