سرما به باغ هاي  17 استان كشور خسارت وارد كرد

اردبيل - ايرنا - معاون امور باغباني وزير جهاد كشاورزي گفت: بارش برف همراه با سرماي شديد هوا در اوايل ارديبهشت امسال به كشاورزان و باغداران 17 استان كشور از جمله استان اردبيل خسارات مالي سنگيني زده است.

محمد علي طهماسبي روز شنبه در حاشيه بازديد از باغ هاي ميوه خسارت ديده از برف و سرماي بخش شاهرود خلخال در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: خسارت وارده از جانب سرما در محصولات سردرختي بيشتر بوده طوري كه در محصول درختان گردو ، سيب ، زردآلو ، آلبالو ، گيلاس و آلو در برخي از مناطق اين خسارت به ميزان 100 درصد رسيده است.
وي با تاكيد بر لزوم بيمه محصولات كشاورزي و باغي به عنوان بهترين راهكار ممكن براي جبران خسارات حوادث قهري ، به باغداران و زارعاني كه محصولات خود را بيمه نكرده‌اند نيز گفت: مديريت بحران استان با همكاري بخشداري ها و فرمانداري ها ميزان خسارت ناشي از سرمازدگي را در استان اردبيل برآورد كرده و اطلاعات لازم در خصوص ميزان خسارت و ليست باغداران و زارعان خسارت ديده را با ذكر ميزان خسارت ريالي به مديريت بحران كشور منعكس مي كنند تا براي تصميم نهايي از سوي مركز كشور مورد استفاده قرار گيرد.
طهماسبي اظهار كرد: معاونت امور باغباني نيز پس از جمع‌ بندي اطلاعات كارشناسي آن را براي اخذ تصميم به هيات دولت ارسال مي كند.
او افزود: انتظار مي رود بر اساس مذاكرات صورت گرفته هيات دولت نيز با استمهال وام هاي خسارت ديدگان و پرداخت تسهيلات با بهره كم بانكي اين باغداران و زارعان خسارت ديده موافقت كند.
طهماسبي بيان كرد: براي مقابله با سرما و ديگر شرايط نامساعد محيطي بايد برنامه بلند مدت در خصوص باغ هاي ميوه استان اردبيل اجرا و از ارقام كشاورزي و از انواع درختان ميوه اي استفاده شود كه مقاوم به سرما بوده و دير گل باشند تا قدرت مقاومت در مقابل شرايط نامساعد محيطي را بخوبي داشته باشند.
وي گفت: كشاورزان و باغداران بايد براي مقابله با سرما و ديگر شرايط نامساعد محيطي از آخرين تكنولوژي و فن ‌آوري‌ هاي لازم براي مقابله استفاده كنند تا ميزان خسارات احتمالي ناشي از شرايط نامساعد جوي كاهش يابد.
برف و سرماي اوايل ارديبهشت امسال به سردرختي و بار بيش از پنج هزار هكتار از باغ هاي ميوه و 14 هزار هكتار محصولات زراعي شهرستان خلخال خسارت زد و بيش از يك هزار و 500 ميليارد ريال خسارات مالي برجاي گذاشت.
7119/6018