توسعه كشت گلخانه اي راهبرد اصلي كشاورزي سمنان است

سمنان- ايرنا- توسعه كشت گلخانه اي با توجه به بحران كم آبي و افزايش توليد و بهره وري بالا، راهبرد اصلي برنامه ششم و نياز ضروري امروز بخش كشاورزي سمنان است كه براي تحقق آن تسهيلات خوبي ارايه مي شود.

به گزارش ايرنا، افزايش توليدات گلخانه اي با توجه به ادامه خشكساليها، فرسايش خاكي و بحران كم آبي در كشور اجتناب ناپذير است چرا كه صاحبنظران علوم كشاورزي معتقدند كه براي دستيابي به موفقيت بيشتر، امروز راهي جز حركت به سمت كشاورزي درون زا، توليد محور و اشتغالزا وجود ندارد.
كشت گلخانه اي در واقع نمادي از عبور كشاورزي سنتي به علمي است كه صرفه جويي، اشتغالزايي ، استفاده ازحداقل زمين براي توليد محصول ، افزايش كارايي مصرف آب ، افزايش توليد برنامه‌ريزي‌شده، قابليت كنترل محصول و آفات، توليد و تنوع محصول به صورت خارج از فصل، تنظيم برنامه كشت مطابق نياز بازار از جمله مهمترين مزاياي آن اعلام شده است.
در استان سمنان 960 هزار مترمربع گلخانه با توليد سالانه حدود 19 هزار تن محصول وجود دارد، بر اساس برنامه ششم توسعه درسمنان سالانه هفت هكتارو در دوره پنج ساله بايد35 هكتار طرح كشت گلخانه اي اجرا شود.
طبق آمار موجود، اكنون 11 هزار و 200 هكتار گلخانه در كشور وجود دارد كه 16 هزار و 760 هكتار از ميزان 48 هزار هكتار برنامه ريزي شده تا پايان برنامه ششم توسعه گلخانه اجرا مي شود.
رييس سازمان جهادكشاورزي استان سمنان روز شنبه در گفت و گو با ايرنا گفت : كشت گلخانه در كنار توسعه كشت گياهان دارويي، اولويت تسهيلات اشتغال پايدار روستايي است كه سود تسهيلات آن از چهار تا 10 درصد درنظر گرفته شد.
سيدحسن ميرعماد با تاكيد بر توجه ويژه وزارت جهادكشاورزي به كشت گلخانه‌اي به خاطر مزيت هاي آن،افزود: حتي اصلاح ساختار گلخانه هاي قديمي مورد توجه اين وزارتخانه است زيرا برخي از اين گلخانه ها سامانه هاي گرمايشي و سرمايشي به روز ندارند و برخي تجهيزات آن نيز مكانيزه نيست كه نياز به رسيدگي دارد.
وي خاطرنشان كرد: بيشتر گلخانه هاي استان نيمه سنتي است و ايجاد گلخانه هاي كوچك‌مقياس نيز در دستور كار وزارت جهادكشاورزي است كه هدف از آن توليد محصولات در مقياس كم با اشتغالزايي خرد است.
وي اظهارداشت: توجه به سرمايه گذاران بزرگ با توليد برنامه ريزي شده به منظور صادرات محصولات در كشت گلخانه‌اي در شرايط كنوني ضروري به نظر مي رسد.
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان اضافه كرد: طرح الگوي كشت در استان تهيه شده و در مرحله ارايه است و جايگزيني كشت گلخانه اي به جاي كشت سنتي در گرمسار و آرادان نهادينه شده زيرا به بازار هدف در تهران نزديك تر است.
ميرعماد تصريح كرد : گزينه هايي كه كشت گلخانه‌اي را نسبت به كشت هاي سنتي متمايز مي كند بحران آب، قابل كنترل بودن عوامل موثر توليد، توليد خارج از فصل، كاهش نيروي كار و نهاده هاست، كه مهمترين مزيت گلخانه در اين بخش توليد خارج از فصل است كه كمتر به آن پرداخته مي شود.
وي نياز به دانش فني و بازار را مهمترين مساله گلخانه‌داران برشمرد و گفت : بهره برداران گلخانه شناخت درستي از بازار ندارند، در بازار جهاني مطابق ذائقه مشتري محصول توليد مي شود نه اينكه مانند ايران ابتدا توليد كنيم سپس به دنبال مشتري آن باشيم.
وي با بيان اين كه توسعه فضاي گلخانه‌اي يكي از سياست‌هاي سازمان جهاد كشاورزي استان است، تصريح كرد : در برنامه ششم توسعه فضاي گلخانه‌اي در استان به‌عنوان يك رويكرد اصلي عنوان‌شده است.
ميرعماد ادامه داد : تسهيلات خوبي براي ايجاد گلخانه به علاقه‌مندان پرداخت مي‌شود و هيچ محدوديتي براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان وجود ندارد.
به گزارش ايرنا، توليد مصولات كشاورزي در سال زراعي 95-96 در استان سمنان با افزايش 9.4 درصدي نسبت به دوره قبل از آن به يك‌ ميليون و 570 هزار تن رسيد كه از اين ميزان 672 هزار تن محصولات راهبردي حوزه كشاورزي در استان بود كه افزايش حدود 33 درصدي داشت.
استان سمنان بيش از 40 هزار بهره بردار كشاورزي دارد و حدود 87 درصد از آب توليدي در اين استان در حوزه كشاورزي مصرف مي‌شود.
6026/7339