۷ اردیبهشت ۱۳۹۷،‏ ۱۳:۵۵
کد خبر: 82898879
۰ نفر
سطح آب دشت ابهر حدود يك و نيم متر افت كرد

زنجان - ايرنا - مديرعامل شركت آب منطقه اي زنجان افزود: طي سال گذشته با مصرف بي رويه منابع آب هاي زيرزميني، سطح آب دشت ابهر حدود يك و نيم متر افت پيدا كرده است.

يوسف رضاپور روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: همين دشت سال 95 هم بيش از يك متر افت آب داشته است.
طبق گفته كارشناسان حوزه آب و بر اساس استانداردهاي بين المللي، حتي يك سانتي متر هم نبايد منابع آبي افت داشته باشند.
وي گفت: دشت زنجان سال گذشته نزديك 90 سانتي متر افت داشته و سال 95 هم 57 سانتي متر از ارتفاع اين آب ها كم شده است.
رضاپور تاكيد كرد: سطح منابع آب هاي زيرزميني دشت سجاس در همين مدت 89 سانتي متر و دشت قيدار 57 سانتي متر افت داشته است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي زنجان افزود: همين دشت ها در مدت مشابه سال ماقبل آن به ترتيب 24 سانتي متر و 59 سانتي متر افت سطح آب داشته اند.
وي اظهار داشت: مساحت دشت زنجان بيش از يكهزار و 900 كيلومتر مربع، دشت ابهر بيش از يكهزار كيلومترمربع، دشت سجاس حدود 900 كيلومترمربع و دشت قيدار نزديك يكهزار و 300 كيلومترمربع است.
رضاپور با بيان اينكه وضعيت منابع آب هاي سطحي و زيرسطحي استان بحراني است، گفت: بايد براي اين موضوع حياتي برنامه ريزي و با تغيير الگوي كشت سطح زير كشت استان را مديريت كرد.
مديرعامل شركت آب منطقه اي زنجان تاكيد كرد: هم اكنون حفظ و تثبيت انرژي در سطح كشور مهم تر از موضوع امنيت غذايي است و از اولويت بيشتري برخوردار است.
وي ابراز كرد: بحران آب سبب به خطر افتادن پايداري سرزميني شده و استمرار آن از نظر كميت و كيفيت ايران را با مشكلات زيادي مواجه خواهد كرد.
رضاپور با انتقاد از رايگان بودن استفاده از آب هاي زيرزميني براي كشاورزان، خاطرنشان كرد: اين موضوع باعث شده تا ارزش راهبردي ترين عامل حيات در ايران براي مردم آشكار نشود.
به گزارش ايرنا، رايگان بودن آب باعث شده است تا كشاورز خود را مقيد به صرفه جويي و استفاده از روش هاي نوين كشاورزي و الگوي كشت مناسب نكند، چرا كه محدوديتي در استفاده از منابع آبي ندارد و تا سفره هاي زيرزميني پر آب باشد، كشاورزي هم وجود خواهد داشت.
طبق آمار وزارت نيرو بعد از شروع دوره جديد خشكسالي در ايران، از سال 79 تا 93 ميزان آب هاي قابل برنامه ريزي براي مصرف، از 124 ميليارد مترمكعب به 88 ميليارد مترمكعب كاهش يافته و طبق استاندارد بايد 40 درصد از اين آب مصرف مي شد، ولي در ايران بيش از 100 درصد مصرف مي شود.
خشكسالي از سال آبي 78 – 77 در كشور شروع شده است، با ادامه خشكسالي، متوسط آمار بلند مدت بارندگي( از سال 1342) از 351 ميلي متر تا سال 77، به 315 ميلي متر در استان كاهش يافته است.
3216/6085