۷ اردیبهشت ۱۳۹۷،‏ ۱۱:۰۳
کد خبر: 82898774
۰ نفر
نرخ مشاركت اقتصادی زنان 49 درصد كمتر از مردان است

تهران- ایرنا- میانگین نرخ مشاركت اقتصادی مردان در سال 1395 عدد 64.1 درصد را نشان می دهد در حالی كه این میزان برای زنان با كاهش بیش از 49 درصدی به 14.9 درصد رسیده است.

به گزارش روز جمعه ایرنا، بررسی جداول منتشر شده مركز آمار از شاخص‌های عمده بازار كار مربوط به سال‌ 1395 نشان می دهد نرخ مشاركت اقتصادی برای مردان 35 تا 39 ساله برابر با 94.2 درصد بوده و برای زنان در همین گروه سنی 22.4 درصد است. (نرخ مشاركت اقتصادی، شاخصی كه تابع سن و جنس است.)
مردان در گروه های سنی 30 تا 34 سال و 40 تا 44 سال نیز هر كدام با 92.9 درصد در مرتبه های بعدی بیشترین نرخ مشاركت را به خود اختصاص داده اند.
بیشترین نرخ مشاركت اقتصادی زنان در سال 95 به گروه سنی 25 تا 29 سال با 25.1 درصد است. همچنین دو گروه سنی از 30 تا 39 سال نیز با 22.4 درصد در رتبه های بعدی نرخ مشاركت اقتصادی قرار دارند.

** مقایسه نرخ مشاركت اقتصادی در سال های 84 تا 95
روند نرخ مشاركت اقتصادی مردان و زنان از سال 1384 تا 1395 صعودی نیست به طوری كه در سال 1384 این نرخ برای گروه سنی 15 تا 19سال از 22.7 درصد به 11.1 درصد در سال 94 رسیده است.
تحلیل های مركز آمار بیانگر مطلوب بودن این كاهش نرخ از سال های 84 تا 95 است زیرا گروه سنی 15 تا 19سال باید به تحصیل بپردازند.
همچنین نرخ مشاركت اقتصادی در گروه های سنی بالا (65 سال به بالا) روند نزولی داشته كه این كاهش نیز مطلوب است زیرا به دلیل بهبود شرایط بازنشستگی است.
نرخ مشاركت اقتصادی گروه سنی 20 تا 24 ساله در سال های 84 تا 95 نیز از 49.3 به 40.3 درصد رسیده است. با افزایش ظرفیت دانشگاه های كشور این روند نزولی قابل پیش بینی بود.
به گزارش ایرنا، آمار منتشر شده بهترین نماگر شرایط اجتماعی است.
در نمودارهایی كه مركز آمار ایران از شاخص نرخ مشاركت اقتصادی به تفكیك گروه های سنی ارائه داده، منحنی مردان به تقارن نزدیكتر است.
منحنی نرخ مشاركت اقتصادی برای گروه های سنی كل كشور به طور تقریب شبیه به منحنی مشاركت اقتصادی مردان است به طوری كه سن مشاركت اقتصادی از سن 10سالگی شروع می شود و تا 45سالگی در اوج است و به تدریج رو به افول می رود. این روند برای منحنی مردان نیز مشاهده می شود.
در حالی كه منحنی مشاركت اقتصادی زنان كه از 10سالگی شروع به رشد می كند در 25 تا 29 سالگی به اوج می رسد و سپس رو به افول می رود كه دلیل آن را می توان به مهیا نبودن بازار كار برای حضور آنان، ازدواج و یا مادر شدن جست وجو كرد.
بسیاری از زنان در سنین یاد شده ازدواج می كنند و یا فرزندی به دنیا می آورند و از بازار كار كشور خارج می شوند؛ به همین دلیل شیب منحنی مشاركت اقتصادی زنان به سمت پایین است.
برخی از كارشناسان حوزه كار معتقدند، نرخ مشاركت اقتصادی زنان بالاتر از آن است كه در آمارهای رسمی اعلام می شود؛ بسیاری از زنان در خانه كار می كنند و درآمد دارند، در هنگام سرشماری خود را بیكار اعلام می كنند.
نرخ مشاركت اقتصادی، شاخصی است كه با رونق اقتصادی افزایش می یابد و هر چه تولید اعم از كالا و یا خدمات در جامعه فزونی یابد متعاقب آن، این نرخ افزایش خواهد یافت.
یكی از شاخص های مهمی كه امر توسعه را محقق می سازد حضور زنان در عرصه بازار كار كشورهاست. كشورهایی كه زنان حضور موثری در تولید ثروت دارند توسعه یافته ترند به طوری كه نرخ مشاركت اقتصادی زنان در آن كشورها بیش از 60 درصد است.
اقتصام** 9123** 2023** 6075